Logiessubsidie

Toerisme Vlaanderen helpt mee aan de uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische verblijfsaccommodatie in Vlaanderen. Toeristische bedrijven die in hun infrastructuur investeren, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een logiessubsidie.

Voorwaarden

Er kan alleen een subsidie aangevraagd worden voor toeristische logiezen die erkend zijn volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016. Op de website van Toerisme Vlaanderen leest u voor welke specifieke uitgaven logiesuitbaters een logiessubsidie kunnen aanvragen.

Procedure

Elk jaar is er een subsidieoproep. Op de website van Toerisme Vlaanderen vindt u een handleiding om de subsidie aan te vragen. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u een aanvraag voor uitbetaling indienen.

Bedrag

Financieel voordeel

Op de website van Toerisme Vlaanderen leest u voor welke werken en aankopen u de subsidie kunt aanvragen en welk steunpercentage u kunt krijgen.