Logiessubsidie

Toerisme Vlaanderen helpt mee aan de uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische verblijfsaccommodatie in Vlaanderen. Toeristische bedrijven die in hun infrastructuur investeren, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een logiessubsidie.

Voorwaarden

Deze uitgaven komen in aanmerking voor een logiessubsidie in 2019 en 2020:

 • investeringen in infrastructuur en/of nieuwe kamerindelingen die bijdragen aan het kind- en familievriendelijke karakter van het logies
 • investeringen in een toegankelijke basisketen voor mensen met een fysieke drempel die leiden tot een A of A+ label (de parkeermogelijkheden, de ingang, de ontbijtruimte, de verhuureenheid, de individuele en de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen en de toegankelijke looproutes tussen die onderdelen)
 • zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
 • onderstaande investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen:
  • de aanleg van watertappunten met drinkbaar water voor camperplaatsen
  • de aanleg van lozingspunten voor chemische toiletten voor camperplaatsen
  • de aanleg en de inrichting van een speciaal daarvoor bestemde afvoerplaats met een systeem voor de lozing van afvalwater van campers, inclusief de verharding van die plaats
  • de verharding van camperplaatsen
  • elektriciteitsaansluitingen voor camperplaatsen
 • investeringen in de renovatie en extra sanitair voor hostels.

Aankopen die zijn gedaan en werkzaamheden die zijn uitgevoerd vóór de datum van de subsidieaanvraag, komen niet in aanmerking.

Procedure

U kon tot 30 april 2020 uw aanvraag voor een logiessubsidie indienen voor een toeristisch logies

 • dat erkend is volgens het Logiesdecreet van 5 februari 2016
 • dat op 1 april 2017 vergund was volgens het Logiesdecreet van 10 juli 2008
 • dat op 1 april 2017 erkend was volgens het Toerisme voor Allen-decreet van 18 juli 2003 als hostel of vakantiecentrum.

De volgende oproep voor logiessubsidies is gepland voor 2021.

U vindt het aanvraagformulier, een online handleiding (pdf) en andere nuttige documenten en handleidingen op de website van Toerisme Vlaanderen. U mailt uw ondertekende subsidieaanvraag in pdf-formaat, samen met de bijbehorende bewijsstukken, naar logiessubsidie@toerismevlaanderen.be. De datum van de e-mail is het bewijs van het tijdstip waarop u de aanvraag hebt ingediend.

Bedrag

De subsidie bedraagt 25% van de kostprijs van de aankopen en werkzaamheden, met een maximum van 50.000 euro per aanvraag.

Regelgeving

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logies
 • Ministerieel Besluit van 12 december 2018 tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven van investeringssubsidies voor erkende toeristische logies voor de oproepen in de jaren 2019 en 2020
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristisch logies