Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Samenstelling

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad die is samengesteld uit verantwoordelijken van de plaatselijke kinderopvangvoorzieningen, de basisscholen, vrijetijdsdiensten, ouderraden, leden van het gemeentebestuur en ook personen die de gebruikers vertegenwoordigen en de belangen van de ouders behartigen.

Het LOK geeft advies over de uitvoering en eventuele bijsturing van het Lokaal Beleidsplan Kinderopvang en over de uitbouw van kinderopvangvoorzieningen binnen de gemeente.  Het brengt lokale actoren rond kinderopvang samen en organiseert voor de kinderbegeleiders opleidingen en informatiesessies.

Schepen: Ann Vannerem
Voorzitter: Brigitte Ketelslegers
Secretaris: Erna Abeloos

Verslagen

Contactinformatie