Marktraad

Doelstelling

De Marktraad zal het college van burgemeester en schepenen advies geven in de volgende aangelegenheden:

  • het gemeentelijk beleid betreffende de organisatie van de markt(en);
  • de toekenning van vaste standplaatsen op de markt(en);
  • de intrekking van vaste standplaatsen op de markt(en);
  • de overdracht van vaste standplaatsen op de markt(en);
  • de toekenning van losse standplaatsen voor niet-commerciële doeleinden op de markt(en).

De Marktraad kan activiteiten organiseren ter bevordering van de markt.

Samenstelling

De Marktraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van marktkramers en onwonenden, waarbij gestreefd wordt naar een even diverse vertegenwoordiging.

  • Voorzitter/Secretaris/Penningmeester: Ingrid Debroey

Vergaderingen

De Marktraad vergadert minstens vier keer per jaar.

Verslagen

Verslagen Marktraad 2021

Contactinformatie