Masterplan vrije tijd site Colomba

Op de gemeenteraad van maandag 4 september 2023 werden de opdracht, raming en gunningswijze voor een aanpassing van de buitenomgeving van site Colomba goedgekeurd.

Concreet werd er groen licht gegeven voor een renovatie van de speeltuin, een vernieuwing en verruiming van het skatepark, de bouw van een berging voor de speelpleinwerking, de bouw van een clublokaal aan de atletiekpiste en de aanpassing van de speelzone gelegen aan de scoutslokalen.

Vernieuwde speeltuin

In de speeltuin worden de huidige verouderde speeltoestellen verwijderd. Bij de vernieuwing wordt gekozen voor avontuurlijke speeltuigen met een natuurlijke ‘look’. Onder andere een torencombinatie in hardhout, een verhoogde zandbak en zandspeeltoren, een heuvelglijbaan, een slingertouw en een driedelige schommel zullen voor het nodige plezier zorgen op site Colomba.
Om iedereen dezelfde speelkansen te bieden worden ook een aantal inclusieve speeltoestellen voorzien, zoals een rolstoelwip en -trampoline en een schommel met kuipzit. Tijdens het spelen van de kinderen zijn er ook beweegmogelijkheden voor volwassenen door een fietstrapper geplaatst aan de zitbank. Er worden ook nieuwe petanquebanen (buiten) en een fietsenstalling voorzien.

Skatepark

Het skatepark krijgt een aanzienlijke upgrade door het vergroten van zijn oppervlakte en het voorzien van verschillende lage en hoge quarterpipes, een rooftop met ledge en rail, een curb met double stoop, een piramid met ledge en rail, flat rails en verschillende hellingen. De keuze van de toestellen kwam na overleg met de gebruikers van het skatepark tot stand.

Bevraging

Omdat de gemeente een skatepark wil aanleggen waar elke skater, van beginner tot gevorderde, maar ook kinderen en jongeren met de step of BMX, zich kunnen amuseren en waar het leuk is om samen te zijn, werd het nieuwe skatepark ontworpen met hulp van jongeren die heel wat kennis hebben over skaten. Er werd een bevraging gehouden in 2021 en er kwam een groep skaters samen om over een nieuwe plek na te denken.

In december 2023 ontving het gemeentebestuur een eerste ontwerp voor het skatepark. Op een infovergadering van woensdag 20 december 2023 kunnen geïnteresseerde jongeren hun suggesties en opmerkingen geven.

Scoutslokalen

Aan de scoutslokalen zal de werking van de speelpleinen aanzienlijk vergemakkelijkt worden door het voorzien van een berging voor hun spelmateriaal. Ook de verharde speelzone van de scoutslokalen krijgt een make-over door een heraanleg en extra vergroening.

Clublokaal aan atletiekpiste

Aan de atletiekpiste wordt de huidige chalet vervangen door een volwaardig clublokaal met sanitair en berging. Een groendak en aansluiting van het gebouw op de bestaande heuvels zullen zorgen voor een harmonieus geheel met de omgeving.  

Contactinformatie