Mijn Onderwijs: Personeel

In ‘Mijn Onderwijs: Personeel’ kunnen personeelsleden in het onderwijs

dit terugvinden:

 • hun persoonlijke salarisgegevens
 • de berekening van hun salaris voor een volledig jaar (individuele rekening)
 • hun fiscale fiche(s)
 • het formulier voor de vakbondspremie
 • afschrift voor de elektronische aangifte bij een sociaal risico
 • hun profielpagina, waar ze hun mailadres kunnen invullen

Voorwaarden

‘Mijn Onderwijs: Personeel’ is toegankelijk voor het onderwijspersoneel van:

 • basisonderwijs
 • secundair onderwijs
 • deeltijds kunstonderwijs
 • CLB’s
 • CVO’s
 • hogescholen
 • Centra voor Basiseducatie.

Personeelsleden van universiteiten hebben geen toegang tot de applicatie.