Mijn VerbouwLening

Naast de invoering van Mijn VerbouwPremie (sinds 1 juli 2022), kan u sinds 1 september 2022 ook de voordelige VerbouwLening tot 60.000 euro kunnen aanvragen via uw Energiehuis. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie.

De voorwaarden van Mijn VerbouwLening werden definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 8 juli 2022.

5 doelgroepen komen in aanmerking voor Mijn VerbouwLening

  • Particuliere eigenaar-bewoners(open definitie) uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie

  • Particulier verhuurders (via sociaal verhuurkantoor of particuliere verhuur

  • Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

  • Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bijv. vzw’s)

  • Verenigingen van mede-eigenaars

Alle werken die onderdeel vormen van Mijn VerbouwPremie en zonnepanelen komen in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.

De rentevoet (sinds 1 februari 2023) voor Mijn VerbouwLening bedraagt 2,25%

Contactinformatie