Monumentenplan

De inventarisatie en waardebepaling van het bouwkundig erfgoed van de fusiegemeente Kortenberg kadert in het streven naar een gemeentelijke monumentenbeleid die het waardevol erfgoed moet vrijwaren in de toekomst. Het bouwkundig erfgoed bepaalt immers voor een groot deel de “beeldkwaliteit” d.w.z. de kwaliteit van de visuele ervaring van de openbare ruimte. Het is belangrijk dat alle toekomstige ontwikkelingen op gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening rekening houden met de waardevolle karakteristieken van het architectuurhistorisch erfgoed dat de (historische) identiteit van de gemeente vorm geeft.

Het Architecture Archive/Sint-Lukasarchief VZW heeft in 2001 de opdracht van de gemeente Kortenberg gekregen om een Architecturale en stedenbouwkundige analyse en waardebepaling van het bouwkundig erfgoed van de gemeente Kortenberg te maken. Het Architecture Archive/Sint-Lukasarchief VZW heeft een ruime ervaring op dat gebied met o.m. de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1975-1979, updating in 1993), de inventarisatie van de historische binnenstad van Halle (1995-1997) en de inventarisaties in Knokke-Heist (Duinbergen, wijk van de Prins Karellaan, 1994-97).

Contactinformatie