Natuurgebied Silsombos

UiT vlieg
Tussen Nederokkerzeel en Erps-Kwerps in de vallei van de Weesbeek en de Molenbeek ligt het Silsombos, een zeer waardevol natuurgebied met een oppervlakte van 250 ha.Het Silsombos ligt ten zuidoosten van de dorpskern van Nederokkerzeel en ten noordoosten van de dorpskern van Kwerps. Kwerps (Sint-Pietersplein). Daar zijn ook voldoende parkeerplaatsen.

Tussen Nederokkerzeel en Erps-Kwerps in de vallei van de Weesbeek en de Molenbeek ligt het Silsombos, een zeer waardevol natuurgebied met een oppervlakte van 250 ha. Het is een mozaïek van natte bossen, ruigtes, akkers, moerassige graslanden, weiden en eikenbossen.
Het kalkrijke grondwater dat in het Silsombos ononderbroken opborrelt, zorgt voor een bijzonder rijke flora. Tijdens een boswandeling ontdekken we bijgevolg heel wat opmerkelijke plantensoorten. In de brongebiedjes genieten we in het voorjaar van de prachtige kleuren van dotterbloemen en van de opvallende reuzenpaardenstaarten. In de onbemeste graslanden vinden we de herfsttijlroos en de knolsteenbreek. In het najaar toont de kardinaalsmuts zijn pracht.
Het uitgestrekte Silsombos kent ook een rijke dierenwereld. Niet minder dan 70 vogelsoorten (nachtegaal, blauwborst, sprinkhaanrietzanger, houtsnip, boomvalk,...) broeden in het gebied. Met wat geluk pik je de zang van een nachtegaal, een glimp van een specht of de roep van de koekoek mee. De reeën verraden hun aanwezigheid door de sporen die ze achterlaten.

Geleide wandelingen:
op aanvraag bij Natuurreservaten vzw
Luc De Muylder en Rita Guelinckx (02 759 62 32)
of bij Ewoud L'Amiral (0475 89 57 38) - ewoud.lamiral@natuurpunt.be
of bij afdeling Natuur (016 21 12 50)

Praktisch:
Het Silsombos ligt ten zuidoosten van de dorpskern van Nederokkerzeel en ten noordoosten van de dorpskern van Kwerps. Kwerps (Sint-Pietersplein). Daar zijn ook voldoende parkeerplaatsen. Kwerps is op weekdagen elk uur en op zaterdagen om de twee uur met de bus bereikbaar.
Erps-Kwerps is ook per trein bereikbaar: tijdens de week om het uur en in het weekend om de twee uur. Vanaf het station is het nauwelijks een kwartiertje stappen tot op het Sint-Pietersplein in Kwerps
Bron: UiTinVlaanderen.be

Wanneer

Altijd open