Ombudsdienst voor de Nationale luchthaven Zaventem

Heb je klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen? Meld deze dan aan de ombudsdienst van de luchthaven. Dit kan:

  • elektronisch via een formulier op www.airportmediation.be (link onder aan deze pagina)
  • per fax: 02 277 48 69
  • per brief:
    Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal
    Tervuursesteenweg 303
    1820 Brussel