Omgevingsvergunning, melding of vrijstelling

Alle informatie over de omgevingsvergunningen, melding of vrijstelling vindt u op de website van het Omgevingsloket Vlaanderen.

Alle info met betrekking tot de belastingtarieven die gelden voor de aanvragen voor of de melding van stedenbouwkundige handelingen, het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten in het kader van een omgevingsvergunning en voor het afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen, uittreksels en attesten voor de aanslagjaren 2020-2025 vindt u in het belastingreglement onderaan deze pagina.

Contactinformatie