Ophaling asbest aan huis

In Vlaamse huizen en gebouwen zit nog veel asbest. De Vlaamse regering streeft naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Ook EcoWerf wil samen met de lokale besturen haar steentje bijdragen om asbest op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren. Daarom organiseert EcoWerf met behulp van subsidies van de Vlaamse regering de ophaling van asbest aan huis en de milieuveilige opslag ervan.

EcoWerf aanvaardt enkel gebonden asbest zoals (golf)platen en asbestleien. Ongebonden (losse) asbest, bijvoorbeeld verwerkt in plaasterisolatie rond verwarmingsbuizen, is niet toegestaan. Raadpleeg de OVAM pagina voor de lijst van erkende verwerkers.

U kan de asbestophaling aanvragen via het online aanvraagformulier van EcoWerf. De effectieve ophalingen van asbest aan huis beginnen op 14 juni 2021. Hou er rekening mee dat het aantal aanvragen dat EcoWerf kan behandelen beperkt is en dat het project gedurende 3 jaar loopt (tot december 2023).

Neem zeker ook een kijkje op de website van de OVAM voor meer informatie over het veilig verwijderen van asbest.

Voorwaarden

EcoWerf focust op hechtgebonden asbest in de vorm van golfplaten en leien, met een maximum dakoppervlakte van 150 m². Andere hechtgebonden asbesttoepassingen zijn toegelaten mits toestemming van de asbestcoach. Ongebonden (losse) asbest, bijvoorbeeld verwerkt in plaasterisolatie rond verwarmingsbuizen, is niet toegestaan.

Per jaar kan u maximaal 5 asbestzakken laten ophalen. Voor grotere volumes kan u geen beroep doen op de ophaling aan huis via EcoWerf. U contacteert daarvoor best een private asbestophaler of -verwijderaar. Het blijft ook steeds mogelijk om gebonden asbest af te leveren op het EcoWerf-recyclagepark.

Raadpleeg het retributiereglement voor de ophaling aan huis en aankoop van kuub- en/of plaatzakken voor asbestcementplaten op de gemeentelijke website

Procedure

Wenst u asbest te laten ophalen aan huis, vul dan het online aanvraagformulier van EcoWerf in. De asbestcoach van EcoWerf neemt vervolgens contact met u op en plant een huisbezoek in. De asbestcoach komt ter plaatse de situatie bekijken, geeft informatie over een veilige afbraak en verkoopt het nodige aantal asbestzakken. Verder spreekt de asbestcoach ook af waar de zakken veilig en goed bereikbaar moeten aangeboden worden voor ophaling en legt de ophaaldatum vast. Op de afgesproken datum komt een ophaalwagen van EcoWerf de asbestzakken ophalen en vervoert deze veilig naar de gespecialiseerde verwerker.

Bedrag

U betaalt 30 euro per asbestzak. Voor dit bedrag krijgt u:

  • 1 asbestzak;
  • 2 setjes persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP3-mondmasker, handschoenen, overall);
  • huisbezoek asbestcoach;
  • aan huis ophaling asbestzakken door EcoWerf;
  • milieuveilige verwerking door EcoWerf.

Elk gezin kan gebruik maken van maximaal 5 asbestzakken per jaar.

Contactinformatie