Opleidingscheques voor werknemers

Wilt u een opleiding volgen om uw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt u recht op een opleidingscheque, waarmee u een deel van die opleiding kunt betalen. Zelf betaalt u maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Voorwaarden

 • U bent werknemer of u werkt als uitzendkracht.
  Werknemers uit zowel de privésector als de publieke sector komen in aanmerking.
  Als u zich in een situatie van tijdelijke werkloosheid bevindt, bent u nog steeds onder arbeidscontract bij uw werkgever en komt u in aanmerking.

 • U woont

  • in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • in Wallonië, nadat u verhuisd bent uit een ander land (dan België) dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • U volgt de opleiding op eigen initiatief en betaalt ze zelf.

 • U bent:

  • kortgeschoold of middengeschoold (u hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs): in dat geval kunt u een loopbaangerichte opleiding en ook alle opleidingen die geregistreerd zijn in de 'Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives' met een opleidingscheque betalen.

  • hooggeschoold (u hebt een graduaats-, bachelor- of masterdiploma): in dat geval kunt u alleen een loopbaangerichte opleiding betalen met een opleidingscheque.

Welke opleidingen?

U kunt opleidingscheques gebruiken voor het betalen van:

 • een opleiding die geregistreerd is in de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives
  • alleen geldig als u hoogstens een diploma secundair onderwijs hebt (dus alleen voor kortgeschoolden of middengeschoolden).
 • een loopbaangerichte opleiding
  • geldig voor zowel kortgeschoolden, middengeschoolden als hooggeschoolden.
  • een loopbaangerichte opleiding is een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding.

   • Het loopbaancentrum verklaart via een attest loopbaanbegeleiding dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van het POP.

   • De opleiding duurt minstens 32 uren.

   • De opleidingsverstrekker moet geregistreerd zijn als een gekwalificeerd dienstverlener. Had de opleidingsverstrekker ten laatste op 31 augustus 2019 een erkenning als dienstverlener voor kmo-portefeuille of voor opleidingscheques, dan wordt die tot 2 september 2021 beschouwd als gekwalificeerd dienstverlener. Vanaf 2 september 2021 geldt alleen de kwaliteitsregistratie WSE.

   • Het loopbaanattest mag maximaal 6 jaar oud zijn.

   • U voegt het loopbaanattest samen met het inschrijvingsattest van de opleiding toe aan de aanvraag.

Procedure

Sinds 1 september 2020 kunt u geen opleidingscheques meer aanvragen bij VDAB. Vanaf dan vraagt u online uw digitale opleidingscheque aan via het WSE-loket.

Die digitale opleidingscheque wordt uitgegeven door Edenred. Op de opleidingscheque staat de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker.

Meer informatie over de online aanvraag van opleidingscheques vindt u op de website van WSE.

Bedrag

Financieel voordeel

Per schooljaar kunt u een opleidingscheque aankopen voor een bedrag (= nominale waarde) van maximaal 250 euro. U betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dus een tegemoetkoming van maximaal 125 euro per schooljaar.

In bepaalde gevallen hebt u recht op een verhoogde tegemoetkoming.

 • Als u geen diploma secundair onderwijs hebt en u volgt één van de onderstaande opleidingen, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque. U krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro:

  • basisgeletterdheid

  • rekenvaardigheid

  • ICT-vaardigheden

  • Nederlands voor anderstaligen

  • een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs of beroepskwalificatie niveau 4

  • een knelpuntopleiding

 • Als u geen diploma hoger onderwijs hebt en u volgt een opleiding die leidt naar een graduaats- of bachelordiploma, dan kunt u een opleidingscheque voor een maximaal bedrag van 500 euro aankopen. U betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro.

Als uw scholingsgraad en de opleiding die u wilt volgen, samen recht geven op een verhoogde tegemoetkoming, dan wordt die automatisch toegekend bij uw aanvraag.

Uitzonderingen

U komt niet in aanmerking als:

 • u zelfstandige bent

 • u een werkloosheidsuitkering krijgt

 • u werkt met een studentenovereenkomst

 • u werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst 

 • uw werkgever de opleiding betaalt

Voor opleidingen die u volgt als zelfstandige of die gevolgd worden in opdracht van uw werkgever, kunt u een beroep doen op de kmo-portefeuille.

Regelgeving

 • Decreet van 29 maart 2019 betreffende de opleidingscheques voor werknemers, de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars en tot wijziging van diverse andere bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie
 • BVR van 17/05/2019 betreffende de opleidingscheques voor werknemers