Opportuniteitsadvies kinderopvang

Een organisator kinderopvang moet sinds 1 januari 2022 voor zijn vergunningsaanvraag een opportuniteitsadvies aanvragen bij het lokaal bestuur voor:

  • de opstart van een groepsopvang (niet voor gezinsopvang)
  • het verhuizen van een bestaande locatie binnen de gemeente
  • een aanzienlijke uitbreiding (meer dan acht plaatsen) van een locatie  

De verplichting geldt dus niet voor een uitbreiding tot acht plaatsen.

Het lokaal bestuur zal, als antwoord op de adviesvraag, een advies geven over de opportuniteit van de opvang. Dit advies moet worden toegevoegd bij het aanvragen van de vergunning. Een organisator moet in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan.

Voorwaarden

Wil je weten hoe ons advies tot stand komt? Lees dan zeker de criteria door. Die werden samen met het Lokaal Overleg Kinderopvang opgemaakt.

Procedure

Contact met de gemeente Kortenberg

Kennismakingsgesprek met het Huis van het Kind

Er dient een kennismakingsgesprek plaats te vinden tussen de organisator kinderopvang en de verantwoordelijke kinderopvang (Huis van het Kind) in Kortenberg.
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er kennis gemaakt met de lokale diensten en mogelijkheden en krijgt de organisator de mogelijkheid om vragen te stellen en de plannen voor te leggen.

Het is niet mogelijk om een advies te vragen zonder dat er vooraf een afspraak was met het Huis van het Kind Kortenberg.

Het Huis van het Kind contacteer je via huisvanhetkind@kortenberg.be of maak een afspraak via de website.

Overleg met de dienst Omgeving

De organisator neemt contact op met de dienst Omgeving voor de nodige informatie en vergunningen. Het is niet mogelijk om een advies te vragen zonder dat er vooraf contact was met de dienst Omgeving.

De dienst Omgeving contacteer je via omgeving@kortenberg.be

Aanvraag indienen

De aanvraag wordt getoetst aan de vooropgestelde criteria (zie criteria opportuniteitsadvies).

Ontvangst opportuniteitsadvies

Binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag ontvang je via mail het opportuniteitsadvies. Je bent verplicht om het opportuniteitsadvies toe te voegen aan de vergunningsaanvraag bij Agentschap Opgroeien. 

Hoorrecht

Een organisator kan via de procedure hoorrecht opmerkingen formuleren over het uitgebrachte advies. Deze procedure treedt in werking vanaf het moment dat het advies werd bekend gemaakt. De organisator heeft 30 dagen de tijd om te reageren op het advies.
Dit kan via huisvanhetkind@kortenberg.be

Definitief advies

Het lokaal bestuur moet binnen de termijn van 30 dagen vanaf ontvangst van het hoorrecht een opportuniteitsadvies opmaken, met inbegrip van eventuele wijziging na het hoorrecht.
Het advies wordt ingevuld op het formulier dat het Agentschap Opgroeien hiervoor ter beschikking stelt. Dit advies wordt ondertekend, via mail, terugbezorgd aan de aanvrager.
 

Online aanvragen

Contactinformatie