De Oude Pastorie Kortenberg

De Oude Pastorie met de hoge haagbeuken lindehaag

De eerste pastorie van Kortenberg stond bij de bergkerk. Het lemen gebouw werd in 1632 door soldaten verwoest. Er kwam dan een nieuwe pastorie, ook een lemen woning ’De Verckensdelle’ in de Kiewitstraat juist buiten de abdijmuur. Het lemen huis bevatte een kelder met een kamer daarboven. In 1634 werd daar het stenen huis tegenaan gebouwd in witte zandsteen. Het bestond uit een kamer met een haard en een portaal. De pastorie was niet veel zaaks en werd door de pastoors verhuurd. Ze verbleven meestal zelf in de abdij. Er werden langdurige processen gevoerd tussen de pastoors en de abdij.

Oude pastorij KortenbergIn 1725 kwam men tot een besluit. Men zou de pastorie verbouwen. Het lemen huis werd afgebroken. Een nieuw kwartier met twee bouwlagen werd tegen het stenen huis opgetrokken. In 1732 werd het stenen huis ook opgetrokken. In 1768 werd de pastorie uitgebreid langs de achterzijde toe. Opvallend hiervoor zijn de typisch 18de-eeuwse steekboogramen. De pastorie evolueerde in de richting van een burgerhuis. Van 1798 tot 1811 was de rijkswacht van Kortenberg in de pastorie gevestigd. In de Hollandse periode was de pastorie befaamd om de bibliotheek van pastoor Michael Gaethofs met zijn 1000 à 1500 boekdelen. In 1841 werd Kortenberg het toneel van een gerechtelijke dwaling. Pastoor Gaethofs werd overvallen. Het Hof van Assisen van Brabant veroordeelde hiervoor drie verdachten: Jan-Baptist en Henri Bonné en Jan-Baptist Geens, leurders uit Lier, ten onrechte. In 1843 werden de ware schuldigen gevat en veroordeeld. De drie onschuldige leurders werden toen in vrijheid gesteld.

In 1851 vestigde pastoor Joannes-Henricus Aerts een middelbare school voor jongens in de pastorie. In 1971 kocht de gemeente Kortenberg een woonhuis in de Bosstraat als nieuwe pastorie. De oude pastorie bleef leeg staan. In 1988 verkocht de gemeente de oude pastorie aan Baron Bruno de Cartier en zijn echtgenote Sophie Vinois, die het gebouw, ingangspoort en oude muur inbegrepen, prachtig lieten restaureren.

De hoge nieuw aangelegde haagbeuken - lindehaag is prachtig. De oude pastorie werd geklasseerd bij besluit van 

Contactinformatie