Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop u als ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Die schriftelijke toestemming is aan te raden als het minderjarige kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist. Als het kind met één ouder reist, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten.

Voorwaarden

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente.

Procedure

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen bij de gemeente.

Meebrengen

  • Identiteitskaart van de ouder die de toelating geeft.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.

De ouder die de toelating geeft, dient zich persoonlijk aan te bieden bij de dienst Burgerzaken.

Bedrag

De 'ouderlijke machtiging' kost 1,50 euro. Dit is de kostprijs van de wettiging van de handtekening van de ouder.

Indien u het document via het e-loket aanvraagt is dit gratis.

Reistoelating minderjarige online aanvragen

Contactinformatie