Overdracht gebouw of woning opgenomen in het leegstandsregister - Aanvraagformulier

Gegevens leegstaande woning of gebouw:

Adres

Melder overdracht (vorige eigenaar(s) of andere)

Adresgegevens

Datum overdracht

Nieuwe eigenaar(s)/houder(s) van het zakelijk recht:

Naam eigenaar

Adresgegevens 4

Gevolgen

Oorspronkelijke eigenaar

De overdrager (de oorspronkelijke eigenaar) van het zakelijk recht moet de verkrijger (de nieuwe eigenaar) ervan in kennis stellen dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister.

Bij het nalaten van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.

Nieuwe eigenaar

Kan een vrijstelling aanvragen: de belastingplichtige die sinds minder dan twee jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor een periode van 3 jaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.