Palliatief forfait - Toelage voor thuisverzorging

Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten.

Voorwaarden

De palliatieve patiënt:

  • wilt thuis verzorgd worden en wilt tijdens de terminale fase thuis blijven.
  • lijdt aan een onomkeerbare aandoening met een beperkte levensverwachting.
  • heeft nood aan een permanente ondersteuning en toezicht, aan geneesmiddelen, hulpmiddelen en dagelijkse verzorging.
  • is niet opgenomen in een verzorgingsinstelling.

Procedure

  • De huisarts stuurt een aanvraagformulier naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
  • Als de patiënt aan de voorwaarden voldoet, betaalt het ziekenfonds de tegemoetkoming uit onmiddellijk nadat de adviserend geneesheer deze aanvraag heeft ontvangen.

Meebrengen

  • medisch attest van de huisarts;
  • voor de tweede maand moet er opnieuw een attest binnengebracht worden.

Bedrag

In 2018 bedraagt het forfait 663,49 euro. Dit is een eenmalige tegemoetkoming, tenzij de patiënt na afloop van de eerste dertig dagen nog steeds voldoet aan de voorwaarden.

Regelgeving

Bij uw ziekenfonds