Park van de Oude Abdij

Het park is alle dagen vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.

Er zijn vier ingangen voorzien:

 1. via de Abdijdreef
 2. via de Wijngaardstraat
 3. via de brug ter hoogte van de voetbalkantine
 4. via de brug ter hoogte van voetweg 24.

Voorwaarden

 • Voor zonsopgang en na zonondergang kan het park alleen betreden worden mits uitdrukkelijke toestemming van de gemeente.
 • De mogelijkheid bestaat dat het park voor een beperkte periode geheel of gedeeltelijk wordt gesloten voor het publiek. Dit wordt bij de ingang uitdrukkelijk aangegeven en dient gerespecteerd te worden. Betreden van het park is dan volstrekt verboden.
 • Het park is alleen toegankelijk voor voetgangers en niet gemotoriseerd verkeer.
 • Voertuigen van leveranciers en de gemeentelijke diensten worden toegelaten in het kader van de uitvoering van werken, diensten of leveringen.
 • Voertuigen van de bewoners, werknemers van Oude Abdij en Job-Link worden ook toegelaten.
 • Beoefenen van de mountainbikesport is verboden op de site.
 • Kleine huisdieren worden in het park toegelaten maar dienen steeds aan de leiband gehouden te worden.
 • Begeleiders van dieren dienen uitwerpselen op te ruimen en mee te nemen of te deponeren in de aanwezige vuilnisbakken.
 • De toegang voor ruiters te paard alsook voor gespannen is verboden.
 • De toegang van het park wordt ten stelligste ontraden bij krachtige wind. Betreding van het domein gebeurt dan op eigen risico.
 • De aangebrachte richtlijnen en signalisatie dienen te allen tijde nagevolgd te worden.

Procedure

Het gemeentebestuur kan, op eigen initiatief of op vraag van derden, het park aanwenden voor evenementen en openluchtvoorzieningen op het vlak van natuureducatie, onderwijs, sport, jeugd en cultuur, doch steeds in overleg met de Oude Abdij en met respect voor de bestemming van de site.

Regelgeving

Alle afwijkingen op dit reglement dienen vooraf goedgekeurd te worden door de gemeente.

In geval van betwisting zijn de verantwoordelijken van de Oude Abdij en de gemeente bevoegd. Hun aanwijzingen dienen strikt opgevolgd te worden en daarover wordt geen correspondentie gevoerd.

Onder vind je het geldend parkreglement

Contactinformatie