Persoonlijk-assistentiebudget voor personen met een handicap

Met een Persoonlijk-assistentiebudget (PAB) kan een persoon met een handicap assistentie thuis, op school of op het werk organiseren en financieren.

Met het PAB werft u assistenten aan. U wordt dus werkgever. Uw assistenten voeren allerlei taken voor u uit en helpen u bij de organisatie van uw dagelijks leven, bijvoorbeeld voor:

  • huishoudelijke taken (koken, opruimen, enz.)
  • lichamelijke taken (wassen en aankleden, eten, enz.)
  • verplaatsingen (boodschappen of andere verplaatsingen, enz.)
  • dagactiviteiten (uitstappen, enz.)
  • agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van de persoon met een handicap en zijn of haar ouders (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning, ...).

U krijgt een PAB tot u het zelf stopzet, of het wordt stopgezet wegens overlijden of fraude.

Voorwaarden

Vanaf 1 april 2016 kan een PAB enkel aangevraagd worden voor minderjarigen, via de Afdeling Continuïteit en Toegang (Intersectorale Toegangspoort). Meerderjarigen kunnen een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen.

Zodra u toegang hebt tot een PAB, mag u die niet zomaar gebruiken. Het geld is bedoeld om uw persoonlijke assistent(en) te betalen, die u helpen bij:

  • huishoudelijk taken
  • lichamelijke taken
  • verplaatsingen
  • dagactiviteiten
  • agogische, pedagogiche of orthopedagogische ondersteuning van uzelf of uw ouders.

Met uw PAB kunt u ook de onkosten van vrijwillige assistenten betalen en de uren van tolken Vlaamse gebarentaal of schrijftolken die door het VAPH niet terugbetaald worden.

Met het PAB kunt u ook andere kosten betalen, bijvoorbeeld de kosten van het bioscoopticket van uw persoonlijke assistent wanneer hij of zij u vergezelt naar de bioscoop. Die kosten mogen echter niet meer dan 5% van het PAB uitmaken.

Procedure

Vanaf 1 april 2016 kunnen enkel minderjarigen een PAB aanvragen. Zij kunnen dit doen via de Afdeling Continuïteit en Toegang (Intersectorale Toegangspoort).

Spoedprocedure

Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar met snel degeneratieve aandoeningen hebben, gezien de evolutie van hun ziekte, sneller bijstand nodig. Daarom kunnen zij via een spoedprocedure onmiddellijk een PAB toegekend krijgen. Om de spoedprocedure te starten laat u een attest invullen door de behandelende arts-specialist.

Bedrag

Om uitgaven terug te vorderen, moet u een kostenstaat invullen en bezorgen aan het VAPH.

Uitzonderingen

Het PAB stelt u in staat om heel uiteenlopende vormen van ondersteuning te financieren. Er zijn echter ook beperkingen.