Pesticidenvrij tuinieren

Onkruidverdelgers, rattenvergif, insecticiden, … Dit zijn allemaal chemische bestrijdingsmiddelen, ook wel pesticiden genoemd. Ze kunnen een plaag effectief bestrijden, maar tegelijk zijn ze ook schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Stond u er al eens bij stil dat deze pesticiden vaak niet alleen het onkruid of de plaag zelf doden, maar ook onschadelijke planten, insecten en andere organismen die wél nuttig kunnen zijn? Pesticiden dringen ook in de bodem en tasten het grondwater aan. Of vloeien mee met het regenwater naar de riolen en in waterlopen. Gebruik daarom andere bestrijdingsmethodes, zonder chemische producten. Vermijd ook het gebruik van pesticiden op uw terras of oprit.

Zonder pesticiden sinds 1 januari 2015
Sinds 1 januari 2015 mogen steden en gemeenten volgens het nieuwe decreet ‘Duurzaam pesticidengebruik’ geen vervuilende pesticiden meer gebruiken voor het beheer van alle parken, bermen, straten, enz. Ze schakelen dan volledig over op milieuvriendelijke bestrijdingsmethodes om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen.

Ook scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen en kinderdagverblijven moeten sinds 1 januari 2015 hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen zonder pesticiden onderhouden.

Voor private sport- en recreatie-terreinen, speelterreinen en verharde terreinen groter dan 200 vierkante meter moet het onderhoud ook anders. In de eerste plaats moet het gebruik van pesticiden voorkomen worden. Als er toch bestrijding van ongewenste dieren of planten nodig is, moet dit met alternatieve methoden gebeuren. Pas als het beheer niet zonder pesticiden kan gebeuren, kunt u chemische middelen pleksgewijs gebruiken.

Vanaf dan geldt ook een verbod op het gebruik van pesticiden op het trottoir. Veeg of borstel daarom het trottoir regelmatig. Zo voorkomt u plantengroei. Het kan evenwel geen kwaad als er eens een sprietje staat. Als er toch planten groeien op uw trottoir, trek die dan uit of gebruik eventueel een onkruidverbrander als u die hebt. Een onkruidbrander werkt alleen bij droog weer.

Verbod voor particulieren op het gebruik van glyfosaat 
Op terreinen gebruikt door particulieren mogen geen glyfosaathoudende pesticiden meer toegepast worden door amateurgebruikers. Professionele gebruikers mogen dit nog wel. De particulier mag al sinds 1 januari 2015 geen pesticiden (alle soorten) meer gebruiken op het trottoir en op de bermen.Onderzoek toont aan dat amateurgebruikers zich niet altijd houden aan de gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. Dat zorgt voor een groter risico voor milieu en gezondheid. Bovendien was in april 2017 onduidelijkheid ontstaan over de impact van glyfosaat op mens en leefmilieu.

Professionele gebruikers zoals landbouwers en tuinaannemers mogen nog wel producten met glyfosaat gebruiken. Zij beschikken over de nodige opleiding en uitrusting om producten met glyfosaat veilig toe te passen.
Een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden kan je terugvinden op https://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/glyfosaat/faq-glyfosaat.

Tuinieren zonder pesticiden kan 
Ondanks een verbod op het gebruik van glyfosaat kan je problemen met onkruid voorkomen door een doordacht ontwerp en aanleg. Zie: https://www.zonderisgezonder.be/aanleg-en-ontwerp/leidraad-pesticidenvrij-ontwerpen

Tips zijn te vinden op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.

Elke situatie waar glyfosaat voor gebruikt kon worden kan je ook zonder pesticiden oplossen via de bestrijdingsgids op www.zonderisgezonder.be/bestrijdingsgids.

 

Banner Gebruik geen pesticiden

Contactinformatie