Petanquehal

In april 2023 werd de gloednieuwe petanquehal aan de site Colomba opgeleverd. Deze hal vervangt de voormalige petanquehal op het Sint-Pietersplein in Kwerps (het voormalige zwembad) en is uniek in de regio door de multifunctionaliteit en de combinatie met andere sportmogelijkheden.

Er werden bijkomende kleedkamers gebouwd die ook gebruikt kunnen worden door andere sportclubs. Bovendien is het nieuwe sanitair ook toegankelijk voor bezoekers van de speeltuin, de sportvelden, het skatepark, ... 

De petanquehal is uitgerust met een cafetaria, toog en een (kleine) keuken, waardoor ze ook gebruikt kan worden voor socio-culturele activiteiten. De hal is een duurzaam gebouw, dat onder meer is uitgerust met ledverlichting, een groendak en goede isolatie. De speelhal wordt verwarmd met een warmtepomp. In de zomer zorgen de zonnewering en het sturen van koud water door de vloerverwarming voor de koeling. Het gebouw zal bovendien ook nog van zonnepanelen voorzien worden.

De gemeente Kortenberg ontving voor dit dossier een subsidie van 339.962,64 euro van Sport Vlaanderen

Het verhuurreglement voor de petanquehal vind je onderaan deze pagina.

Voorwaarden

 • In de petanquehal geldt een maximumcapaciteit van 360 personen (rechtstaand).
 • De gebruikers van de infrastructuur worden ingedeeld in vier gebruikersgroepen: 
  • Gebruikersgroep 1
   • Gemeentebestuur, gemeentelijke diensten, Welzijnshuis, gemeentelijke openbare instellingen o
   • Politie HerKo
   • Onderwijsinstellingen uit Kortenberg, het Deeltijds Kunstonderwijs en hun ouderraden
   • Gemeentelijk erkende adviesraden o Verenigingsraden en beheerraden die infrastructuur beheren  
  • Gebruikersgroep 2
   • verenigingen uit Kortenberg die voldoen aan het gemeentelijke erkenningsreglement (“erkende Kortenbergse verenigingen”)
  • Gebruikersgroep 3
   • Personen gedomicilieerd in Kortenberg. o Verenigingen en organisaties die in Kortenberg gevestigd zijn of hun zetel hebben in Kortenberg en die niet onder gebruikersgroep 2 vallen
  • Gebruikersgroep 4
   • alle gebruikers die niet behoren tot gebruikersgroep 1, 2 of 3, met uitsluiting van privépersonen die niet gedomicilieerd zijn in Kortenberg. o Privépersonen die niet gedomicilieerd zijn in Kortenberg kunnen geen infrastructuur huren
 • Met betrekking tot het gebruik van de infrastructuur worden er drie soorten activiteiten onderscheiden:
  • Activiteitencategorie 1: besloten activiteit/niet publiek toegankelijke activiteit
   Besloten privé-activiteit of activiteit passend in de werking van de vereniging en die alleen toegankelijk is voor de eigen leden
   Voorbeelden: familiefeest, koffietafel, wekelijkse repetitie van fanfare, kaartnamiddag van een seniorenvereniging, vergaderingen,…
  • Activiteitencategorie 2: publieke activiteit
   Alle activiteiten/evenementen die open staan voor publiek.
   Voorbeelden: tentoonstelling, sportgala, vormingsavond met een gastspreker, bloemschikcursus, clubactiviteiten waarbij ook niet-leden uitgenodigd zijn, kaas- en wijnavond, eetfestijnen, quiz,….
  • Activiteitencategorie 3: petanquen
   Op de petanqueterreinen is enkel petanquen toegelaten.
 • De infrastructuur is gesloten op feestdagen en gemeentelijke sluitingsdagen. Eénmalige publieke activiteiten op feestdagen en sluitingsdagen zijn enkel mogelijk in onderling overleg of na opname in de jaarkalender.
 • Petanquen kan plaatsvinden van 8 uur tot 23 uur.
 • Overnachten is nooit toegestaan

Procedure

 • Het reserveren van infrastructuur gebeurt in de eerste plaats op de jaarkalenderbesprekingen die, waar toepasselijk, met betrekking tot de betrokken infrastructuur georganiseerd worden door de infrastructuurbeheerder:
  • jaarkalender “Petanquehal Colomba”: de kalender volgt het schooljaar (n) en de bespreking vindt plaats in de maand mei van het schooljaar n-1 (bijvoorbeeld: de jaarkalender voor het schooljaar 2024-2025 wordt opgesteld in mei van het schooljaar 2023-2024).
 • Op basis van de jaarkalenderbesprekingen, dienen de verenigingen zelf de reservaties in te geven via het online reservatiesysteem van de gemeente. Deze methode is voorbehouden voor wie beschikt over een login met betrekking tot dit reservatiesysteem. De reservatie is pas finaal na bevestiging ervan in het reservatiesysteem
 • Het reserveren van infrastructuur naast de kalenderbesprekingen (zie artikel 8.1) gebeurt als volgt:
  • een aanvraag tot reservatie gebeurt via het online reservatiesysteem van de gemeente. Deze methode is voorbehouden voor wie beschikt over een login met betrekking tot dit reservatiesysteem. De reservatie is pas finaal na bevestiging ervan in het reservatiesysteem.
  • wie niet beschikt over een login, dient een aanvraag tot reservatie te richten aan verhuur@kortenberg.be. De reservatie is pas finaal bij verkrijgen van bevestigingsmail door de gemeente;

Bedrag

 • De huurprijzen die verschuldigd zijn voor het gebruik van de infrastructuur worden bepaald in functie van de gebruikersgroep en in functie van het soort activiteit. In de huurprijs is het gebruik van alle keukenmateriaal, tafelmateriaal, borden en bestek, indien aanwezig, inbegrepen.
 • De huurprijzen zijn in euro en zijn exclusief de eventuele bijkomende tarieven en kosten voorzien in dit reglement, de toepasselijke gebruiksreglementen en overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van de infrastructuur.
 • “Dagdeel”: Voormiddag: 8-13 uur / Namiddag: 13-18 uur / Avond: 18-03 uur
 • Voor gebruikersgroep 1:
  • Geen huurprijs verschuldigd
 • Voor gebruikersgroep 2: 
  • Categorie 1 en 3: 7 euro (prijs per uur)
  • Categorie 2: 70 euro
 • Voor gebruikersgroep 3: 
  • Categorie 1 en 3: 14 euro (prijs per uur)
  • Categorie 2: 140 euro
 • Voor gebruikersgroep 4: 
  • Categorie 1 en 3: 28 euro (prijs per uur)
  • Categorie 2: 280 euro
Reserveren

Contactinformatie