Plannen- en vergunningenregister

Plannen- en vergunningenregister
Het plannenregister omvat een samenvatting van alle geldende plannen en verordeningen voor een bepaald kadastraal perceel. Het vergunningenregister bevat voor het ganse grondgebied van de stad per kadastraal perceel de stand van zaken inzake meldingen, vergunningen, overtredingen en procedures over vergunningen.

De gemeente Kortenberg beschikt over een goedgekeurd plannen -en vergunningenregister sedert 14/08/2013 (Publicatie Belgisch Staatsblad) .

Het plannenregister levert samen met het vergunningenregister de gegevens voor het stedenbouwkundig uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, ook wel stedenbouwkundige inlichtingen of vastgoedinformatie genoemd. 

Contactinformatie