Pleegzorgtoeslag (Groeipakket)

De pleegzorgtoeslag is een zorgtoeslag die extra ondersteuning biedt aan pleegkinderen.

Voorwaarden

  • Elk kind dat in Vlaanderen woont (domicilie)
  • en in een pleeggezin geplaatst wordt vanaf 1 januari 2019 voor langere duur.

Kreeg u voor 1 januari 2019 al een pleegzorgtoeslag voor een kind, dan blijft u diezelfde toeslag behouden, zolang er geen wijziging is in de plaatsing.

Procedure

U vraagt de pleegzorgtoeslag aan bij uw uitbetaler van het Groeipakket.

De pleegzorgtoeslag wordt elke maand uitbetaald op de 8e van de volgende maand.
Voorbeeld: U ontvangt op 8 februari de pleegzorgtoeslag van januari.

Bedrag

Elk kind dat in een pleeggezin geplaats wordt, krijgt maandelijks een bedrag van 63,03 euro.

Dit bedrag wordt volledig uitbetaald aan

  • de pleegouders als het gaat om perspectiefbiedende pleegzorg. Dit is pleegzorg met een continu en langdurig karakter.
  • diegene die het basisbedrag van het Groeipakket kreeg voor de plaatsing (bv. de biologische ouder) bij een perspectiefzoekende pleegzorg. Dit is pleegzorg met een kortdurend karakter.