Pleegzorgtoeslag (Groeipakket)

De pleegzorgtoeslag is een zorgtoeslag die extra ondersteuning biedt aan pleegkinderen.

Voorwaarden

Een kind ontvangt de pleegzorgtoeslag als:

Kreeg u voor 1 januari 2019 al een pleegzorgtoeslag voor een kind, dan blijft u diezelfde toeslag behouden, zolang er geen wijziging is in de plaatsing.

Procedure

Als u er recht op hebt, ontvangt u de pleegzorgtoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket.

De pleegzorgtoeslag wordt elke maand uitbetaald op de 8ste van de volgende maand. Voorbeeld: u ontvangt op 8 februari de pleegzorgtoeslag van januari.

Bedrag

Financieel voordeel

Elk kind dat in een pleeggezin geplaats wordt, krijgt maandelijks een bedrag van 68,23​​​​​​​ euro.

Dit bedrag wordt volledig uitbetaald aan

  • de pleegouders als het gaat om perspectiefbiedende pleegzorg. Dit is pleegzorg met een continu en langdurig karakter.
  • diegene die het basisbedrag van het Groeipakket kreeg voor de plaatsing (bv. de biologische ouder) bij een perspectiefzoekende pleegzorg. Dit is pleegzorg met een kortdurend karakter.

Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen. Raadpleeg het overzicht van alle financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket om te zien op welke toeslagen uw kind nog recht heeft.