Premie van de netbeheerder voor na-isolatie van een buitenmuur langs de binnenzijde

Tot 30-6-2022 kon u, als u een buitenmuur van uw woning of appartement liet isoleren langs de binnenzijde, bij Fluvius daarvoor een premie aanvragen.

Deze premie is stopgezet en sinds 1 juli 2022 een onderdeel geworden van Mijn VerbouwPremie, zie Mijn VerbouwPremie voor buitenmuur. Hebt u al investeringen gedaan én nog geen premie bij Fluvius aangevraagd? Bekijk de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie om te zien of u in aanmerking komt.

Voorwaarden

 • Deze premie was er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies kwam ook in aanmerking voor de premie. Bij volledige herbouw (=nieuwbouw) gold de premie niet.
 • Het aanvraagformulier moest bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
  Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kon u geen premie meer aanvragen.
 • De werken moesten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Een architect moest de werken begeleiden en de uitvoering van de werken controleren
  of de aannemer (zaakvoerder of een van zijn medewerkers) moest een certificaat van bekwaamheid hebben of een certificaat van bekwaamheid als aspirant. Raadpleeg de lijst met gecertificeerde aannemers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.
 • Alle voorwaarden en technische eisen (Rd-waarde, lambdawaarde, ...) staan op het Informatieblad 2022 van Fluvius.
 • Vanaf 2021 (eindfactuur) was er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.

Procedure

 • U kunt deze premie niet meer aanvragen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.
 • U kunt de status van uw aanvraag opvolgen in ‘Mijn Fluvius’.

Bedrag

Financieel voordeel
Eindfactuur inPremie isolatie
van de buitenmuur langs de binnenzijde

2020

15 euro per m2
202115 euro per m2
2021 - Klant met
'uitsluitend nachttarief'
22,5 euro per m2

Beschermde afnemers konden een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer kreeg 22,5 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte. Dit bedrag gold in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010