Premie van de netbeheerder voor na-isolatie van een buitenmuur langs de buitenzijde

Tot 30-06-2022 kon voor het laten isoleren van uw buitenmuren van uw woning of appartement bij Fluvius een premie aanvragen.

Deze premie is stopgezet en sinds 1 juli 2022 een onderdeel geworden van Mijn VerbouwPremie, zie Mijn VerbouwPremie voor buitenmuur. Hebt u al investeringen gedaan én nog geen premie bij Fluvius aangevraagd? Bekijk de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie om te zien of u in aanmerking komt.

Voorwaarden

 • Deze premie was er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies kwam ook in aanmerking voor de premie. Bij volledige herbouw (=nieuwbouw) gold de premie niet.
 • Het aanvraagformulier moest bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
  Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kon u geen premie meer aanvragen.
 • De werken moesten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer. De aannemer moest een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie.
 • Alle voorwaarden en technische eisen (Rd-waarde, lambdawaarde, …) staan op het Informatieblad 2022 van Fluvius.
 • Vanaf 2021 (eindfactuur)
  • werd de basispremie verdubbeld
  • was er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief
  • was er een verhoogde basispremie in geval van asbestverwijdering + isolatie.
   Om in aanmerking te komen voor deze extra premie, moest het asbest verwijderd en afgevoerd worden volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk.

Procedure

 • U kunt deze premie niet meer aanvragen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.
 • U kunt de status van uw aanvraag opvolgen in ‘Mijn Fluvius’.

Bedrag

Eindfactuur
in
Premie voor isolatie
van de buitenmuur langs de buitenzijde
Premie voor isolatie
+ asbestverwijdering

2020

15 euro per m2 -
202130 euro per m238 euro per m2
2021 - Klant met
'uitsluitend nachttarief'
45 euro per m245 euro per m2

Beschermde afnemers konden een hogere premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Een beschermde afnemer kreeg

 • met eindfacuur in 2020: 22,5 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte
 • met eindfactuur in 2021: 45 m2 per m² (dit bedrag geldt in 2021 ook in geval van 'uitsluitend nachttarief'' en/of 'in geval van asbestverwijdering').

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010