Premie voor diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs

Als u een diploma secundair onderwijs behaald hebt via het volwassenenonderwijs, kunt u in aanmerking komen voor een premie. Dit houdt in dat het door u betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald wordt.

Voorwaarden

U kunt de premie aanvragen als u een diploma secundair onderwijs behaald hebt via het volwassenonderwijs. U komt niet in aanmerking voor deze premie als u in het verleden al een diploma secundair onderwijs behaald hebt.

U kunt de premie aanvragen voor de diplomagerichte beroepsopleiding die u in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming succesvol beëindigde.

Het onderdeel Aanvullende Algemene Vorming is gratis. Voor dit onderdeel kunt u geen premie krijgen.

Procedure

U kunt de premie aanvragen tot 1 jaar na de uitreiking van uw diploma secundair onderwijs.

Mail het ingevulde aanvraagformulier naar premie.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be. Voeg een kopie toe van uw diploma secundair onderwijs en, als u vóór maart 2013 al modules volgde, de inschrijvingsfiches die u ontving.

Na ontvangst onderzoekt de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs de gegevens van uw inschrijving. De premie wordt berekend op basis van het door u betaalde inschrijvingsgeld. U ontvangt een mail of brief met de beslissing over uw aanvraag, het bedrag van de premie en de gegevens waarmee de premie werd berekend. U krijgt 2 weken tijd om eventuele ontbrekende gegevens te melden. Daarna wordt de premie definitief berekend en uitbetaald.

Hou rekening met een mogelijke wachttijd van 3 maanden.

Bedrag

Financieel voordeel

U krijgt alleen een terugbetaling voor het wettelijk inschrijvingsgeld dat u effectief betaald hebt voor de modules van de opleiding waarin u afstudeert:

  • U krijgt enkel een premie voor de modules waarvoor u geslaagd bent.
  • Als u een (gedeeltelijke of volledige) vrijstelling van het inschrijvingsgeld hebt verkregen, wordt hiermee rekening gehouden.
  • Bijkomende kosten voor cursusmateriaal worden niet terugbetaald.
  • Modules gevolgd in een andere opleiding worden niet terugbetaald.
  • U krijgt ook geen premie voor het gedeelte dat u betaald hebt met opleidingscheques.

Voor inschrijvingsgeld betaald tot en met schooljaar 2014-2015:
• Maximum 460 euro per diplomagerichte beroepsopleiding per schooljaar
• Maximum 575 euro per HBO5-opleiding per schooljaar.

Voor inschrijvingsgeld betaald vanaf het schooljaar 2015-2016:
• Maximum 600 euro per diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5-opleiding per schooljaar, met een maximum van 300 euro per semester.