Presentatie infovergadering minder hinderplan luchthaven 9 november 2022

De laatste maanden beweegt er heel wat in het dossier van de luchthaven Brussel-Nationaal. De heropstart van de luchthavenactiviteit na de coronapandemie, de bekendmaking van de resultaten van de studie van de effecten op het milieu met betrekking tot geluidshinder uitgevoerd door Envisa, de opstart van een MER (milieueffectenrapport)-procedure en de nakende omgevingsvergunningsaanvraag in 2024 voor de exploitatie van de luchthaven,… zorgen ervoor dat het dossier van de luchthaven Brussel-Nationaal opnieuw brandend actueel is.

Om de leefbaarheid op het grondgebied van Kortenberg te verzoenen met de economische belangen van de luchthaven Brussel-Nationaal heeft de gemeente in 2007 voor het eerst een minder hinderplan opgesteld. Het minder hinderplan vertaalt het standpunt van de gemeente met betrekking tot het dossier van de luchthaven. Over de partijgrenzen heen werd dit plan meermaals in de loop der jaren aangepast. 

Op 9 november 2022 werd een infoavond georganiseerd over de meest recente evolutie in het dossier van de luchthaven Brussel-Nationaal en het aangepast minder hinderplan. Heb je deze sessie gemist? Geen nood, je kunt de presentatie over deze infoavond onderaan deze pagina raadplegen.

Contactinformatie