Project Hulstbergstraat

Doel

Het doel van de werken aan de Hulstbergstraat is een veilige fietsverbinding maken tussen Meerbeek en Bertem. Zo kunnen er meer fietsverplaatsingen gemotiveerd worden en zal het veiliger oversteken zijn voor alle weggebruikers. Bovendien zal ook het regen- en afvalwater gescheiden worden en zal het regenwater door middel van een gracht zoveel mogelijk geïnfiltreerd worden in de bodem. 

Omschrijving van de werken

 • Aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad
 • Veiliger maken van kruispunten
 • Aanleggen van gescheiden riolering
 • Vernieuwen van de rijbaan

Dit project is een samenwerking met buurgemeente Bertem. Op het grondgebied van Bertem zal ook een dubbelrichtingsfietspad aangelegd worden tot aan de rotonde met de Tervuursesteenweg.

Uitvoering

Eerst vonden de werken plaats op het grondgebied van buurgemeente Bertem. Op grondgebied Kortenberg starten de werken vanaf 8 februari 2024. Het einde van de werken is voorzien voor september 2024

De werken in Kortenberg zijn opgesplitst in verschillende fases (zie plan hieronder) om zoveel mogelijk rekening te houden met de ontsluiting van de buurt. Onderstaande planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden, zoals technische problemen of slecht weer. 

 • Fase 1 -> donderdag 8 februari 2024 tot juni 2024 (zie groene aanduiding op kaartje hieronder)
 • Fase 2 -> maart 2024 tot juli 2024 (zie blauwe aanduiding op kaartje hieronder)
 • Fase 3 -> april 2024 tot augustus 2024 (zie paarse aanduiding op kaartje hieronder)
 • Fase 4 -> kan pas opstarten nadat fase 1 tot en met 3 volledig zijn afgerond: dit is voorzien in de loop van de maand augustus 2024 en zou afgerond zijn in de maand september 2024. (zie oranje aanduiding op kaartje hieronder)

Tijdens de werken is de werfzone afgesloten voor autoverkeer en geldt er een parkeerverbod in de straat. Opritten en garages in de werkzone zijn niet bereikbaar tijdens de werkuren (7 tot 18 u.).

Plan werken Hulstbergstraat

Omleiding fietsers

Er zal een omleiding voorzien worden in beide richtingen voor fase 1 tot en met fase 3 vanaf de Dorpsstraat richting het kruispunt met de Engelbert Moensstraat, vervolgens richting voetweg 28 die aansluit met de voetweg 22 en uitkomt in de Heerbaan. Daar zal er een tijdelijke doorgang voorzien worden zodat fietsers naar de Hulstbergstraat kunnen rijden. Zie plan hieronder. 

Omleiding fietsers Hulstbergstraat fase 1 tot en met 3

In de laatste fase (= fase 4) zal de omleiding voor fietsers in beide richtingen vanaf de Dorpsstraat lopen tot aan het kruispunt met de Ballingstraat die aansluit met de Hollestraat en de Everbergsesteenweg, dan tot aan het kruispunt met de Tervuursesteenweg richting de rotonde van Bertem. 

Omleiding fietsers Hulstbergstraat fase 4

Omleiding wagens:

Er zullen drie omleidingen voorzien worden:

 • De omleiding vanaf de rotonde van Bertem loopt voor autoverkeer in beide richtingen, met uitzondering van zwaar verkeer, via de Tervuursesteenweg tot aan het kruispunt met de Everbergsesteenweg, vervolgens richting de Hollestraat die aansluit met de Ballingstraat en uitkomt in de Dorpsstraat. Zie hiervoor de route hieronder in oranje.
 • Het autoverkeer dat van Leuven komt, met uitzondering van zwaar verkeer, zal omgeleid worden via de Bosstraat tot aan het kruispunt met de Brusselsesteenweg vervolgens richting Meerbeeksesteenweg die aansluit met de Dorpsstraat. Zie hiervoor de route hieronder in het blauw.
 • Zwaar vervoer (+3,5t), met uitzondering van plaatselijk verkeer, mag niet via de bovenstaande omleidingen en niet via de Wijnegemhofstraat rijden. Zwaar vervoer zal bijgevolg via de E40 omgeleid worden.

Omleiding wagens Hulstbergstraat

Bron kaartje: Google Maps

Voor de bewoners van wijk Den Tomme zal er een tijdelijke doorgang gerealiseerd worden voor de wagens richting de rotonde van Bertem, zodat er steeds toegankelijkheid mogelijk is. In de laatste fase (= fase 4) is dit niet meer mogelijk en zal het verkeer omgeleid worden richting de Wijnegemhofstraat.

Infovergadering 10 oktober 2023

Op dinsdag 10 oktober 2023 vond er een nieuwe infovergadering voor de omwonenden plaats in OC Berkenhof. Tijdens deze infovergadering hebben het studiebureau, de aannemer en de dienst Infrastructuurprojecten de ontwerpplannen, planning en uitvoeringsmethode van de riolerings- en wegeniswerken toegelicht. Bekijk de presentatie en de plannen van deze infoavond onderaan deze pagina

Infovergadering 2 maart 2022

Op 2 maart 2022 was er al een infovergadering voor de buurtbewoners. Daarvan werd een lijst gemaakt met vragen en antwoorden die je onderaan deze pagina kunt bekijken. 

Contactinformatie