Project Hulstbergstraat

Doel

Het doel van de werken aan de Hulstbergstraat is een veilige fietsverbinding maken tussen Meerbeek en Bertem. Zo kunnen er meer fietsverplaatsingen gemotiveerd worden en zal het veiliger oversteken zijn voor alle weggebruikers. Bovendien zal ook het regen- en afvalwater gescheiden worden en zal het regenwater door middel van een gracht zoveel mogelijk geïnfiltreerd worden in de bodem. 

Omschrijving van de werken

  • Aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad
  • Veiliger maken van kruispunten
  • Aanleggen van gescheiden riolering
  • Vernieuwen van de rijbaan

Dit project is een samenwerking met buurgemeente Bertem. Op het grondgebied van Bertem zal ook een dubbelrichtingsfietspad aangelegd worden tot aan de rotonde met de Tervuursesteenweg.

Uitvoering

De geactualiseerde plannen voor het project Hulstbergstraat werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 januari 2023.

De werken op grondgebied Bertem zijn gestart op 21 augustus 2023. Op grondgebied Kortenberg zijn de werken in principe gepland vanaf begin december 2023. Het einde van de werken is voorzien voor begin juli 2024

Op dinsdag 10 oktober 2023 vond er een nieuwe infovergadering voor de omwonenden plaats in OC Berkenhof. Tijdens deze infovergadering hebben het studiebureau, de aannemer en de dienst Infrastructuurprojecten de ontwerpplannen, planning en uitvoeringsmethode van de riolerings- en wegeniswerken toegelicht. Bekijk de presentatie en de plannen van deze infoavond onderaan deze pagina

Infovergadering 2 maart 2022

Op 2 maart 2022 was er al een infovergadering voor de buurtbewoners. Daarvan werd een lijst gemaakt met vragen en antwoorden die je onderaan deze pagina kunt bekijken. 

Contactinformatie