Project Hulstbergstraat

Doel

Het doel van de werken aan de Hulstbergstraat is een veilige fietsverbinding maken tussen Meerbeek en Bertem. Zo kunnen er meer fietsverplaatsingen gemotiveerd worden en zal het veiliger oversteken zijn voor alle weggebruikers. Bovendien zal ook het regen- en afvalwater gescheiden worden en zal het regenwater door middel van een gracht zoveel mogelijk geïnfiltreerd worden in de bodem. 

Omschrijving van de werken

  • Aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad
  • Veiliger maken van kruispunten
  • Aanleggen van gescheiden riolering
  • Vernieuwen van de rijbaan

Dit project is een samenwerking met buurgemeente Bertem. Op het grondgebied van Bertem zal ook een dubbelrichtingsfietspad aangelegd worden tot aan de rotonde met de Tervuursesteenweg.

Uitvoering

De uitvoering van de werken is voorzien in het voorjaar van 2023, als alle andere factoren verlopen zoals gepland (omgevingsvergunning, gunning werken aannemer, grondinnames, ...). 

Op 2 maart 2022 was er een infovergadering voor de buurtbewoners. Daarvan werd een lijst gemaakt met vragen en antwoorden die je onderaan deze pagina kunt bekijken. 

Contactinformatie