Raad voor Lokale Economie (RLE)

Samenstelling

Voorzitter: Erik Van Driessche
Secretaris: Rita Verloy
Schepen: David Haelterman

Doelstelling

De Raad voor Lokale Economie is een officieel orgaan dat de gemeente bijstaat inzake alle mogelijke middenstandsaangelegenheden in Kortenberg. De statuten werden op de gemeenteraad van 2 september 2019 goedgekeurd. 

Oproep 

De RLE verwelkomt graag nieuwe leden.

Alle belangstellende ondernemers (middenstanders en KMO-ers), die gevestigd zijn in Kortenberg en er hun activiteiten uitoefenen, kunnen lid worden van deze raad.

Wenst u lid te worden van de RLE, stuur dan een mail naar de dienst Ondernemen via de contactgegevens die u onderaan deze pagina vindt.

Uw inschrijving is enkel geldig mits mededeling van uw ondernemingsnummer. Voor een rechtspersoon kan enkel de zaakvoerder of bestuurder, en bij gebreke daarvan, een vennoot zich inschrijven. Mogen zich ook als kandidaat aanmelden: drie afgevaardigden uit het bestuur van een middenstandorganisatie.

Initiatieven

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag: aanvragen

Het College van Burgemeester en Schepenen kan afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag verlenen aan handelaars of ambachtslieden in Kortenberg.

  • Deze afwijkingen gelden voor geheel Kortenberg (bijvoorbeeld ter gelegenheid van de eindejaarsperiode en solden of ter gelegenheid van een braderij, avondmarkt, ...).
  • Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen.
  • Eén of meerdere handelaars of ambachtslieden, of een vereniging van handelaars of ambachtslieden, die dergelijke afwijking(en) wensen te bekomen, kunnen een aanvraag tot afwijking indienen. Deze aanvraag moet schriftelijk en tijdig gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. dienst Ondernemen, Dr. V. De Walsplein 30 te 3070 Kortenberg. De aanvraag vermeldt het gebied en de datum/data waarvoor afwijking wordt gevraagd.

Na advies van de Raad voor Lokale Economie te hebben ingewonnen, beslist het College van Burgemeester en Schepenen over de afwijkingen die het wenst toe te staan, rekening houdende met het algemeen nut en de economische noodwendigheden.

Verslagen

Contactinformatie