Rechtenverkenner

De website www.rechtenverkenner.be is een portaalsite over sociale grondrechten. De website geeft een overzicht van voordelen en tegemoetkomingen op het vlak van onderwijs, arbeid, inkomen, welzijn, cultuur …  De site brengt de federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke maatregelen samen en verwijst gericht door naar organisaties en diensten waar de tegemoetkomingen en sociale voordelen aangevraagd kunnen worden. Gebruikers kunnen de rechtenverkenner doorzoeken per doelgroep, per thema, op een trefwoord, in een alfabetische lijst van sociale voordelen en tegemoetkomingen of door het invoeren van een gedetailleerd persoonlijke profiel.