Registratie als ruimtelijke planner

Wie in Vlaanderen een ontwerp van ruimtelijk structuurplan of ruimtelijk uitvoeringsplan wil maken, moet geregistreerd zijn als ruimtelijk planner.

De Vlaamse overheid houdt een register van ruimtelijk planners (pdf) bij.

Voorwaarden

Wilt u opgenomen worden in het register van ruimtelijke planners, dan moet u een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening hebben.

De lijst van diploma's die in aanmerking komen, is vastgelegd.

Een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is met een Vlaams diploma, of een beroepserkenning of registratie in een ander Europees land, kunnen ook volstaan voor registratie.

Alleen natuurlijke personen kunnen geregistreerd worden als ruimtelijk planner. Uiteraard kan een rechtspersoon een (overheids)opdracht aannemen voor de opmaak van een ruimtelijk structuurplan of een ruimtelijk uitvoeringsplan, maar dan moet die rechtspersoon één of meer planners in dienst hebben die verantwoordelijk zijn voor de opmaak van het plan.

Procedure

Aanvraag tot opname in het register

Als u geregistreerd wilt worden als ruimtelijk planner, moet u dat per brief aanvragen. U vermeldt in uw aanvraag, die u dateert en ondertekent, uw naam, adres en e-mailadres. U voegt ook de kopieën toe van de vereiste diploma’s of getuigschriften.

U richt uw aanvraag aan de leidend ambtenaar van Departement Omgeving:

Departement Omgeving
t.a.v. Peter Cabus
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

U mag de brief per post bezorgen, maar het volstaat even goed dat u de ondertekende brief en de diploma's scant en mailt aan bjo.omgeving@vlaanderen.be, met vermelding 'aanvraag registratie ruimtelijk planner' in het onderwerp van de mail.

Uw aanvraag wordt behandeld binnen een termijn van 45 dagen na ontvangst. U krijgt een schriftelijk bericht dat u opgenomen bent in het register, of een brief waarin uitgelegd wordt waarom u niet geregistreerd kan worden. Dat gebeurt per e-mail.

De opname in het register geldt voor 3 jaar en is hernieuwbaar.

Verlenging van de opname in het register

Wenst u na 3 jaar zonder onderbreking verder opgenomen te blijven in het register van ruimtelijk planners, dan moet u dat in principe 60 dagen voor de einddatum van de lopende registratie aanvragen. Dat kan via een eenvoudige mail op het adres bjo.omgeving@vlaanderen.be, met vermelding 'aanvraag verlenging registratie ruimtelijk planner' in het onderwerp van de mail.

De einddatum van de registratie is vermeld in het bericht van opname in het register, en kan ook online in het register nagezien worden.

Wie voldoet aan de voorwaarden maar niet tijdig een verlenging aanvraagt, kan een nieuwe aanvraag doen.

Regelgeving