Registratie poliovaccinatie

In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Ouders moeten een bewijs van volledige vaccinatie aan de gemeente bezorgen ten laatste op het moment dat hun kind 18 maanden wordt.

Procedure

  • Bij de geboorteaangifte van uw kind zit een polioattest. Bewaar dit totdat uw kind volledig ingeënt is tegen polio.
  • Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.
  • Bezorg dit attest aan uw gemeente vóór de baby 18 maanden wordt. Zo kan de gemeente controleren of de inentingen wel toegediend werden. Als u het polioattest verloren bent, kunt u op het consultatiebureau van Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.

Het attest bezorgt u:

  • elektronisch, door het ingevulde polioattest digitaal in te dienen bij de dienst Burgerzaken via het aangifteformulier
  • per post, ter attentie van de Dienst Burgerzaken - adres: Gemeente Kortenberg, Dienst Burgerzaken, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
  • aan de Onthaal- en Snelbalie in het Administratief Centrum. Hiervoor is geen afspraak nodig.

 

Regelgeving

Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt

Online aanvragen

Contactinformatie