(Reuzen)berenklauw

BerenklauwIn België zijn er twee soorten berenklauw: de reuzenberenklauw en de gewone of inlandse berenklauw.

• De reuzenberenklauw wordt tot 5 meter hoog en bloeit tussen juli en september, vaak langsheen autosnelwegen en spoorlijnen en in verwaarloosde tuinen en bossen. Hij heeft paraplugrote, witte bloemschermen met een diameter van 50 cm tot 1 m. De enorme bladeren zijn behaard en de stengel is roodgevlekt.
• De gewone berenklauw heeft geen rode vlekken op de stengel en wordt tot 2 meter hoog.

 

BerenklauwContact met de berenklauw is gevaarlijk en kan brandwonden veroorzaken. Ook het sap is giftig, soms zelfs dodelijk. Als het sap in de ogen terechtkomt, kan dit permanente blindheid veroorzaken.

Spoel daarom na huidcontact onmiddellijk en overvloedig met koud water onder een harde waterstraal. Als u huidletsels hebt, ga dan naar de huisarts of neem contact op met het brandwondencentrum. Als er sap in uw ogen is terechtgekomen, moet u overvloedig spoelen en naar de spoedgevallendienst gaan.

Problemen voorkomt u door de plant niet aan te raken en ook kinderen ervoor te waarschuwen. Het sap kan soms door uw kledij dringen, dus wees extra voorzichtig bij snoei- of maaiwerkzaamheden. Als u vaststelt dat er berenklauw groeit in de buurt van kinderspeelplaatsen, verwittig dan de gemeente via info@kortenberg.be zodat de planten door de gemeentelijke werkplaatsen kunnen worden verwijderd.

Contactinformatie