Rijbewijs categorie G

Op 15 september 2006 werd er een nieuwe categorie ingevoerd, namelijk de categorie G.
Deze categorie omvat de land- en bosbouwtrekkers en hun aanhangwagens evenals de voertuigen ingeschreven als landbouwmaterieel, landbouwmotor of maaimachine.

Vrijstelling van theoretisch en praktisch examen van een rijbewijs categorie G
De houders van een rijbewijs B, afgeleverd vóór 15 september 2006, en van een rijgetuigschrift voor landbouwtractoren, afgeleverd vóór 15 september 2006, bekomen een geldig rijbewijs voor de categorie G zonder hiervoor scholing te moeten volgen noch examens te moeten afleggen.

Het bekomen van het rijbewijs
De minimumleeftijd voor het verkrijgen van een rijbewijs categorie G is vastgesteld op 16 jaar. Tot de leeftijd van 18 jaar mag de houder van een rijbewijs categorie G voertuigen besturen met een MTM van maximaal 20.000 kg besturen. Op het rijbewijs wordt de code '205' aangebracht in de kolom beperkingen. Eens de betrokkene 18 jaar is, mag hij alle voertuigen van de categorie G besturen, zonder hiervoor een nieuw rijbewijs te moeten behalen.
Aan het rijbewijs voor het besturen van voertuigen voor de categorieën van de categorie G is geen medische schifting verbonden.

Voorwaarden

 • Personen die houder zijn van een rijbewijs geldig voor categorie B en van een rijgetuigschrift voor landbouwtractor, beide afgegeven voor 15/09/2006 krijgen een rijbewijs categorie G zonder te moeten slagen voor het theoretisch en praktisch examen.
 • Personen die geslaagd zijn voor het theoretisch en praktisch examen voor categorie G
 • Personen die houder zijn van categorie B voor 15/09/2006 en van een certificaat T (rijgetuigschrift voor landbouwtractor) afgegeven voor 15/09/2006
 • Personen die houder zijn van categorie CE (medisch onderzoek groep 2 geldig of vrijgesteld)
 • Personen geboren vóór 01/10/1982 krijgen niet automatisch categorie G wanneer ze niet voldoen aan de hogervermelde voorwaarden of wanneer ze niet slagen voor de theoretische en praktische examens.

Procedure

U vraagt het rijbewijs categorie G aan bij de dienst Burgerzaken. Na een week kunt u het afhalen aan de snelbalie.

Meebrengen

 • aanvraagformulier van het examencentrum
 • uw identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto, enkel als u een andere foto wil dan op uw identiteitskaart. De pasfoto moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  Een pasfoto moet steeds recent en origineel zijn. Origineel betekent dat een kopie of een computerprint niet worden aanvaard. Professioneel ontwikkelde digitale foto's van goede kwaliteit kunnen wel. Zwart-wit foto's worden niet meer aanvaard. Verder moet een pasfoto aan de volgende voorschriften voldoen:

  • formaat: 35 x 45 mm (de hoogte van het hoofd, gemeten van kin tot de kruin, is minimum 25 mm en maximum 35 mm)
  • in vooraanzicht getrokken (dus niet schuin of in profiel)
  • met een witte achtergrond
  • voorhoofd, ogen, wangen, kin en neus moeten onbedekt zijn
  • zonder hoofddeksel of sjaal (anders moet een attest van de erkende religieuze overheid of een medisch attest voorgelegd worden).
 • rijgetuigschrift voor landbouwtractor

Bedrag

25 euro

Contactinformatie