RUP Groene Schicht

In een beperkt deel van het woonuitbreidingsgebied tussen de Vierhuizenstraat, Vogelenzangstraat en de Hoogveldstraat komt een betaalbaar woonproject. Daarvoor slaan het gemeentebestuur, Vlabinvest apb en woonmaatschappij Woontrots de handen in elkaar.

De omgevingsvergunningsaanvraag betreffende de bouw van 100 woonentiteiten (48 sociale huurappartementen en 8 sociale huurwoningen; 20 betaalbare huurappartementen en 4 betaalbare huurwoningen en 20 betaalbare koopwoningen) en de inrichting van de publieke ruimte werden vergund door het college van burgemeester en schepenen op woensdag 4 oktober. Raadpleeg de omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur wil het overige deel van het woonuitbreidingsgebied tussen de Vogelenzangstraat-Achterenbergstraat-Sterrebeeksesteenweg-Hoogveldstraat omvormen naar een openruimtegebied dat gevrijwaard zal blijven van bebouwing.

Op donderdagavond 18 november 2021 werd een participatiemoment georganiseerd en op donderdagavond 2 december 2021 een webinar (zie opname onderaan dit bericht). 

Een overzicht van de meest gestelde vragen