Safe Party Zone-label

Logo Safe Party ZoneVeilig fuiven in Kortenberg… met slechts je identiteitskaart op zak!

Sinds 1 juli 2017 kan gemeente Kortenberg een Safe Party Zone maken van bepaalde fuiven of evenementen.


Wat wil dit zeggen?

Op een fuif of evenement dat een Safe Party Zone is, wordt er extra aandacht besteed aan veiligheid. De organisatoren van de meeste fuiven hebben een opleiding tot ‘fuifcoach’ gevolgd en weten dus welke aspecten belangrijk zijn om een fuif veilig te laten verlopen, maar via de Safe Party Zone worden organisatoren nog extra geholpen. Safe Party Zone is namelijk een pakket dat ervoor zorgt dat gekende amokmakers en drugsdelinquenten geen kans krijgen. Zij kunnen immers een toegangsverbod voor maximaal één jaar opgelegd krijgen, ongeacht op welke locatie de fuif of het evenement doorgaat.

Zowel voor organisatoren als voor fuifgangers (en hun ouders) is de Safe Party Zone dus een pluspunt: organisatoren zijn immers niet gebaat met relschoppers die hun fuif onveilig maken en jongeren (en hun ouders) kunnen ervan uitgaan dat er op fuiven of evenementen met dit label extra aandacht wordt besteed aan veiligheid.

Kom je dus fuiven? Kijk zeker na of de fuif werkt met het Safe Party Zone-label en vergeet je identiteitskaart niet!

Voorwaarden

Het Safe Party Zone-label kan enkel opgelegd worden voor fuiven en/of evenementen op het grondgebied van de gemeente Kortenberg.

 

Procedure

Hoe werkt het en hoe herken je een Safe Party Zone-fuif of -evenement?

Fuiven of evenementen die werken met de Safe Party Zone herken je aan het speciaal hiervoor ontworpen logo. Dit logo wordt opgenomen in alle promo van desbetreffende fuif of evenement: tickets, affiches, flyers en sociale media.

Heb je dit logo dus gezien op een affiche van een fuif of evenement waar jij naartoe wil? Vergeet dan zeker jouw identiteitskaart niet!

Op de avond van de fuif of het evenement wordt aan de ingang een identiteitsscan gedaan via computers. Er zal jou gevraagd worden om je identiteitskaart in een eID-lezer te plaatsen. Je hebt het recht om dit te weigeren, maar dan mag je de fuif of het evenement niet betreden.

Bij het scannen wordt je privacy in geen geval geschonden: je identiteitsgegevens worden nergens getoond, gebruikt of bewaard!

Wanneer je identiteitskaart in de eID-lezer zit, zoekt de Safe Party Zone-software naar een match met personen die een toegangsverbod kregen opgelegd. Indien er een match volgt, krijgt deze persoon een ‘rood licht’ en mag hij of zij niet binnen. Op die manier kan deze persoon de toegang tot de fuif of het evenement ontzegd worden. De aanwezige professionele security en/of politie zorgt ervoor dat dit toegangsverbod afgedwongen wordt. Wanneer iemand met een toegangsverbod de fuif of het evenement toch binnenkomt, kan hij of zij een GAS-boete opgelegd worden die kan oplopen tot 350 euro.

Wanneer je ‘groen licht’ krijgt na de scanning, mag je zonder probleem de fuif of het evenement betreden en kan je avondje plezier starten!

Koop je een ticket van een fuif of een evenement dat gebruikt maakt van het Safe Party Zone-label? Dan verklaar je je ook meteen akkoord met het huisreglement dat op de fuif of het evenement wordt toegepast. Dit reglement omvat alle regels die op de fuif of het evenement gelden. Het niet naleven van dit reglement, kan ervoor zorgen dat je een toegangsverbod voor maximum één jaar opgelegd krijgt. Je kan het huisreglement hieronder terugvinden.

Je bent bij de aankoop van je ticket akkoord dat jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien je inbreuken pleegt op het huisreglement van de fuif of het evenement. Die verwerking van de gegevens gebeurt enkel in functie van de toegangscontrole op Safe Party Zone-events.

Hoe en waarom een toegangsverbod?

Er gaat een lange procedure vooraf aan een toegangsverbod:

Na bepaalde inbreuken of feiten contacteert de organisator de politie. Zij maakt een bestuurlijk verslag op en nodigt jou in de weken nadien uit om jouw verhaal schriftelijk en mondeling te komen toelichten. Ook van dit gesprek maakt de politie een verslag.

Nadien wordt je individuele dossier aan de burgemeester bezorgd. Hij neemt kennis van je dossier en schrijft al dan niet een toegangsverbod voor een bepaalde periode (maximum één jaar) uit.
Indien je een toegangsverbod opgelegd krijgt, worden jouw gegevens opgeslagen in de computers die op Safe Party Zone-fuiven en -evenementen gebruikt worden voor de scanning van de identiteitskaarten. In jouw geval verschijnt er een ‘rood licht’ en wordt je de toegang geweigerd.

Een schematisch verloop van scanning tot een mogelijks toegangsverbod kan je hieronder bekijken. 

Meebrengen

Identiteitskaart

Online aanvragen

Contactinformatie