Samenstelling van het gezin

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

U kunt het attest van gezinssamenstelling opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Procedure

U kunt het attest van gezinssamenstelling opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

  • op ‘Mijn dossier’, de online toepassing van het Rijksregister
  • op ‘Mijn Burgerprofiel’, de online toepassing van de Vlaamse overheid (rubriek ‘Attesten en vergunningen’)
  • via het e-loket van uw gemeente

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

U kunt het attest aanvragen via het e-loket van de gemeente (via de link onder aan de pagina) of bij de dienst Burgerzaken.
Wanneer u naar het loket komt, dient u uw elektronische identiteitskaart mee te brengen.

Meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:

  • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • uw eigen identiteitskaart.

Bedrag

Gratis indien elektronisch aangevraagd. Aan het loket betaalt u 1,50 euro.

Uitzonderingen

De term “niet-verwant” zal voorkomen op het attest indien men feitelijk samenwoont of als er niet-verwanten op hetzelfde adres wonen.

Online aanvragen van attest samenstelling gezin

Contactinformatie