Schoolkosten

Wat kost naar school gaan?

Volgens de grondwet is de toegang tot het onderwijs gratis tot het einde van de leerplicht. Dat betekent dat je je kind gratis kan inschrijven in een school van het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Verder is de regeling anders in het basisonderwijs dan in het secundair onderwijs.

Inschrijven en de materialen en activiteiten die noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn gratis in het basisonderwijs. Andere zaken kunnen betalend zijn. Daarvoor bestaan regels.

Lees meer informatie via de website van de Vlaamse overheid: Wat kost naar school gaan?