Schrapping uit het leegstandsregister - Aanvraagformulier

Gegevens leegstaande woning of gebouw:

Adres

Aanvrager

Ik ben een: *

Natuurlijk persoon

Adresgegevens

Rechtspersoon

Adresgegevens rechtspersoon

Aard zakelijk recht

Vink aan wat van toepassing is

Aanvraag schrapping omwille van volgende reden(en)

Vink aan wat van toepassing is *

Laad hier de nodige bewijsstukken op