Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een vorm van hulpverlening waarbij een maatschappelijk werker u helpt bij het zicht krijgen op, het beheren en afbouwen van uw schulden.

Een maatschappelijk werker kan u helpen bij het oplijsten van de bedragen, contact opnemen met de schuldeiser, afbetalingsplannen opstellen en regelen, enz. Dit kan gaan om bijvoorbeeld energieschulden, huurschulden, kredieten, enz.

Deze hulpverlening kan samengaan met budgetbegeleiding en budgetbeheer.

Meer informatie kan u vinden op www.eerstehulpbijschulden.be

Voorwaarden

In het geval dat de schulden betrekking hebben op consumentenkrediet dient de schuldenaar een 'overeenkomst inzake schuldbemiddeling' te ondertekenen.

Wanneer de schulden geen betrekking hebben op schulden in het kader van consumentenkrediet, zijn er geen formele voorwaarden ten aanzien van de aanvrager van de schuldbemiddeling.

Procedure

 • Neem contact op met het OCMW en geef aan dat u een vraag rond schuldbemiddeling hebt.
 • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en samen met u, uw situatie bekijken.
 • De maatschappelijk werker bekijkt welke dienstverlening van het OCMW het meest passend is voor uw situatie. U kan zelf beslissen of u wilt ingaan op dit voorstel.

Meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien mogelijk
  • Lijst van de schulden die u heeft bij (een) schuldeiser(s) en eventuele afbetalingsplannen als u deze heeft.
  • Facturen (en eventueel herinneringen) waarover u vragen heeft of die u niet kan betalen.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog andere zaken kan vragen om te bezorgen.

 • overzicht inkomsten
 • overzicht vaste kosten
 • overzicht schulden

Bedrag

Gratis hulpverlening

Deze hulpverlening is gratis.

Contactinformatie