Serviceflats Dry Coningen

Een serviceflat of assistentiewoning is een flat in een serviceflatgebouw of in een groep van assistentiewoningen. U huurt er een individuele flat en woont er zelfstandig. Een serviceflat of assistentiewoning heeft minstens een leefruimte, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. De woning is aangepast en veilig: er zijn nauwelijks trappen, er is een oproepsysteem om hulp in te roepen,…

U kunt ook gebruik maken van gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging. In gemeenschappelijke ruimtes kunt u de andere bewoners ontmoeten.

Voorwaarden

Ouderen die een beroep wensen te doen op thuiszorg en een permanentiedienst om op die manier zelfstandig te blijven wonen.

  • Ingeschreven staan op de wachtlijst.
  • Minimum 65 jaar zijn op het moment dat men de verblijfsovereenkomst tekent (bij partners dient slechts 1 van beiden deze leeftijd bereikt hebben.)
  • De dagprijs betalen zoals vastgelegd in de gebruiksovereenkomst
  • Een waarborg betalen van 30 keer de dagprijs.

Meer informatie vindt u onderaan in de bijlage 'Opnamevoorwaarden serviceflats Dry Coningen'.

De serviceflats ‘Dry Coningen’ vindt u terug op de Leuvensesteenweg 190 te 3070 Kortenberg. De serviceflats zijn enkel op afspraak te bezichtigen.

Bedrag

De dagprijs is vast en kan enkel gewijzigd worden na indiening van een dossier bij de prijzencommissie van het Ministerie van Economisch Zaken, ter verantwoording. De prijswijziging kan dus slechts doorgevoerd worden na een ministerieel akkoord. Het Welzijnshuis doet van een voorgenomen prijsverhoging mededeling aan de bewoner en wel ten minste 30 dagen voor de datum van ingang van die verhoging.

Jaarlijks kan het Welzijnshuis deze prijzen indexeren op 1 januari. Deze indexering moet niet gemeld worden aan het Ministerie van Economische zaken en zal aan de bewoner meegedeeld worden 30 dagen voor de datum van ingang van de indexering.

De dagprijs en wat is inbegrepen vindt u onderaan in de bijlage 'Brochure serviceflats Dry Coningen’.

Contactinformatie