Signalisatievergunning

Voor inwoners

Indien u werken / een verhuis wenst uit te voeren en hierbij een container, stelling, andere ... dient te plaatsen, kunt u hiervoor een parkeerverbod aanvragen. Deze aanvraag doet u via het webformulier (Inname openbaar domein - Aangifteformulier). Deze aanvraag geldt voor oppervlaktes kleiner dan 15m² en/of voor ingrepen met een zeer kleine verkeersimpact. De aanvraag moet minstens een week voor start gebeuren. Voor aanvragen voor oppervlaktes groter dan 15m² of voor ingrepen met een grote impact op het verkeer kan het tot 5 weken duren alvorens men een vergunning kan ontvangen.

Voor bedrijven

Indien u (nutsbedrijf, bouwonderneming, aannemer, ...) signalisatie dient te plaatsen op het openbaar domein in het kader van werken, moet u

Stap 1) een werkvergunning aanvragen bij de uitvoeringsdiensten (via een e-mail naar wegenengroen@kortenberg.be met omschrijving, geplande duur en plannen van de werken volgens de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs Gemeentewegen). Indien u over een bouwvergunning beschikt, kunt u deze stap overslaan en meteen naar stap 2 gaan.

Stap 2) een signalisatievergunning aanvragen bij de gemeentelijke dienst Mobiliteit. U stuurt hiervoor zo spoedig mogelijk, maar minstens één maand voor de geplande werken, een e-mail naar de dienst Mobiliteit (gegevens onder aan deze pagina) met volgende gegevens:

  • contactgegevens (naam, adres, e-mail, telefoon en gsm) van de opdrachtgever
  • contactgegevens (naam, adres, e-mail, telefoon en gsm) van uw bedrijf
  • contactgegevens (naam, e-mail en gsm) van uw werfleider
  • een omschrijving van de werken met de exacte start- en einddatum
  • het precieze adres / de precieze adressen waar de werken zullen plaatsvinden
  • een voorstel voor de verkeersafwikkeling/wegomlegging en de te plaatsen signalisatie op een plan als bijlage
  • de werkvergunning (die u, indien deze voor de door u geplande werken vereist is - zie stap 1 - verkregen hebt via de gemeentelijke uitvoeringsdiensten) voegt u als bijlage bij deze e-mail

Bedrag

De gemeente int een belasting vanaf de achtste kalenderdag dat het openbaar domein wordt bezet en dit voor een bedrag van 0,5 euro per m² per dag met een minimum van 12,5 euro per aangifte.

Online aanvragen

Contactinformatie