Speed pedelecs zijn toegelaten op de fietssnelweg F3

Hoewel er al speed pedelecs dagelijks gebruik maken van de F3 fietssnelweg, waren zij volgens de aanwezige signalisatie nog niet overal toegelaten op de route. De provincie Vlaams-Brabant heeft, in samenwerking met de gemeentes en met Europese middelen (Interreg), de signalisatie nu aangepast zodat speed pedelecs de F3 officieel kunnen gebruiken. 

De F3 fietssnelweg wordt veel gebruikt. De teller in Wilsele (vlak bij de grens met gemeente Herent) telt gemiddeld zo’n 900 fietsers per dag. En daarbij zitten een hoop ‘elektrisch ondersteunde’ fietsers. Een bevraging van de gebruikers in juni 2018 gaf aan dat ongeveer 18 % van de F3-fietsers een gewone elektrische fiets gebruikt en dat 8% met een speed pedelec rijdt. Het aandeel ‘elektrisch ondersteunde’ fietsers neemt bovendien nog steeds toe.

Speed pedelec?

Speed pedelecs zijn elektrische fietsen die de gebruiker ondersteunen tot 45 km/u. Deze snelle fietsen vormen een aparte categorie in de wegcode – het zijn volgens de wegcode geen fietsers, maar ‘pedelecs’. Tot op heden waren de borden langs de F3 nog niet aangepast om deze categorie gebruikers toe te laten, en dit gaf veel onduidelijkheid. Vanaf nu zijn speed pedelecs dus toegelaten op de F3.

Nieuwe borden

De huidige opstelling van het verbodsbord met onderbord uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A werd op de meeste plaatsen vervangen door het vierkante blauwe aanwijzingsbord F99.   

Dit F99-bord geeft alle weggebruikers die afgebeeld zijn op het bord toegang tot de route. Een speed pedelec wordt aangeduid met het icoon ‘Bromfiets met letter P’, waarbij de P staat voor Pedelec. Fietsers en gewone elektrische fietsen (tot 25km/u) worden voorgesteld door het fietsicoon. Daarnaast kan het bord ook landbouwvoertuigen (tractor-icoon), voetgangers en ruiters toelaten. Voertuigen met een bestemming langs de route (vb. mensen met een perceel langs de route, hulpdiensten, reinigingsdiensten, …) hebben toegang.

Wettelijk gezien is de maximum snelheid op deze wegen met een F99-bord 30 km/uur, voor alle gebruikers van de weg. Dus zowel voor tractoren als voor fietsers, en speed pedelecs. Bromfietsers klasse B zijn, net zoals vroeger, nog steeds niet toegelaten.F99-bord speed pedelecs toegelaten

De fietssnelweg is er voor iedereen!

De Provincie en de gemeenten beklemtonen het belang van een respectvol rijgedrag op de route. Op momenten dat het druk is, en op plaatsen waar het druk is (vb. stationsomgeving, met veel voetgangers) is een aangepaste snelheid noodzakelijk. Pas je snelheid daarom aan de omgeving, de situatie en de andere gebruikers aan. Zo is het fijn fietsen voor alle gebruikers op de F3: voor jong en oud, sneller en trager, elektrisch ondersteund of niet.

Meer info?

https://fietssnelwegen.be/f3

fiets@vlaamsbrabant.be

Contactinformatie