Sportraad

Samenstelling

Voorzitter: Léon De Wulf - leon.de.wulf@skynet.be
Ondervoorzitter: N.N.
Secretaris: Rita Verloy
Penningmeester: Anna-Marie Pauwels
Bestuursleden

  • Léon De Wulf
  • Rita Verloy
  • Annelies Vanbeneden
  • Anna-Marie Pauwels
  • Kris Vandenberghen
  • Wim Huygen (waarnemer, sportgekwalificeerd ambtenaar)
  • David Haelterman (waarnemer, schepen van sport)

Contact via sportraad@kortenberg.be

Doelgroep

De door de gemeente Kortenberg erkende sportclubs en sportende Kortenbergenaren.

Doelstelling

Adviserende taak naar, van of tussen de sportclubs en het sportbeleid, opstellen van sportreglementen, organiseren van acties ter bevordering van het sportgebeuren in onze gemeente. De sportraad is een gemeentelijk erkende adviesraad. 

Initiatieven

Scholenveldloop

Eén maal per jaar (meestal laatste september) voor alle kinderen van de lagere school van de 6 scholen van Groot-Kortenberg. 1250 leerlingen krijgen een voormiddag sport voorgeschoteld. Mensen die graag een handje toesteken kunnen zich aanmelden bij sport@kortenberg.be.

Kampioenenhuldiging

In januari worden de sportkampioenen uit onze gemeente in de bloemetjes gezet voor hun prestaties. De volgende categorieën worden gehuldigd: - individuele prestaties; - Kortenbergse ploegen die kampioen werden; - trofee voor sportverdienste (vb. langdurige inzet in een sportclub, man/vrouw achter de schermen, …) - trofee voor een uitzonderlijke sportprestatie (vb. Europees Kampioen, uitzonderlijke fietstocht, …)

Vergaderingen

Ongeveer 5 keer per jaar

Verslagen

Hieronder vindt u de verslagen met de agenda, de aanwezigheden en de eventueel officiële adviezen.

Adviezen

Contactinformatie