Stagebonus

De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere opleidt of tewerkstelt in het kader van een alternerende opleiding. Een alternerende opleiding is een combinatie van:

 • onderwijs in een schoolomgeving
 • praktijkopleiding op de werkplek. 

Het spiegelbeeld van de stagebonus is de startbonus. Dat is een premie voor jongeren die een alternerende opleiding volgen.

Sinds 1 september 2018 zijn er nieuwe regels voor de startbonus en de stagebonus. De oude regelgeving (KB 1/09/2006) blijft gelden voor al goedgekeurde initiële aanvragen van vóór 1 september. Die lopen ongewijzigd verder.

Voorwaarden

De jongere :

 • heeft een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding. Dat betekent:
 • heeft zijn werkplek in het Vlaamse Gewest.
 • werkte minstens 3 maanden in het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt, bij de werkgever die de bonus aanvraagt. Voor de start- en stagebonus loopt een schooljaar altijd van 1 september tot en met 31 augustus.
 • is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt. Die voorwaarde geldt alleen bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Zodra er een eerdere start- of stagebonus voor de jongere betaald werd, vervalt de leeftijdsvoorwaarde.

Procedure

Om als werkgever de stagebonus te ontvangen, dient u zelf een aanvraag in bij het departement Werk en Sociale Economie.

 • Download het aanvraagformulier.
 • Vul Deel I van de aanvraag zelf in.
 • Laat Deel II van de aanvraag invullen door school.
 • Voeg (bij elke aanvraag) een kopie van de overeenkomst toe.
 • Dien uw volledige en ondertekende aanvraag in binnen 4 maanden na het einde van het schooljaar. Als u de aanvraag te laat indient, kunt u de stagebonus voor dat schooljaar niet krijgen. De afgestempelde postdatum of de verzendingsdatum van de mail geldt als bewijs. Dien uw aanvraag in:
  • per mail: u krijgt een ontvangstbevestiging
  • per post.
 • Het departement Werk en Sociale Economie laat u weten of uw aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is. Bij goedkeuring wordt de stagebonus ten laatste een maand na de beslissing uitbetaald.

Bedrag

De stagebonus bedraagt 500 euro bij de eerste en de tweede toekenning, en 750 euro bij de derde toekenning. De stagebonus wordt één keer per schooljaar betaald aan de jongere die u tewerkstelde. Per jongere  kunt u de bonus maximaal 3 keer ontvangen.

Fiscaal voordeel

Boven op de stagebonus hebt u als werkgever ook een fiscaal voordeel. Uw belastbare winsten en baten worden vrijgesteld voor een bedrag van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten die u normaal gezien als beroepskosten mag inbrengen. Het moet natuurlijk gaan om leervergoedingen of lonen die u betaald hebt aan een of meer jongeren voor wie u in aanmerking kwam voor de stagebonus.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de start- en stagebonus van 1 september 2018.