Stagebonus

Een jongere die een duale of alternerende opleiding volgt, leert zijn vak zowel op school als op de werkvloer. Leidt u als werkgever zo'n jongere op? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een stagebonus.

Voorwaarden

 • de onderneming en de jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding:
  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) 
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding 
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst 
 • De jongere werd opgeleid bij een werkgever in het Vlaamse Gewest. 
 • De jongere werd in het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd minstens 3 maanden in uw onderneming opgeleid. Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Was de jongere minder dan 3 maanden bij u aan de slag? Dan kunt u geen stagebonus krijgen. 
 • De jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor het eerst wordt aangevraagd. Deze voorwaarde geldt alleen bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Ontving de jongere zelf, u of een andere werkgever eerder al een bonus voor deze jongere? Dan vervalt de leeftijdsvoorwaarde.
  Enkel de bevoegde dienst, en niet de school, kan met zekerheid zeggen of u recht heeft!
 •  De onderneming vraagt de stagebonus aan voor 31 december na het einde van het schooljaar 

Procedure

U kunt de stagebonus zelf aanvragen, maar de school van de jongere mag de stagebonus ook aanvragen in uw plaats. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het op tijd en volledig indienen van de aanvraag.

Lees meer over de aanvraagprocedure.

Meebrengen

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een kopie van 1 van de volgende overeenkomsten: 
  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) 
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding 
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst

Bij voorkeur indienen via e-mail (startenstagebonus@vlaanderen.be).

Lees meer over de aanvraagprocedure.

Bedrag

Financieel voordeel

Bedrag

De stagebonus bedraagt: 

 • 500 euro bij de 1ste en de 2de toekenning 
 • 750 euro bij de 3de toekenning. 

Als werkgever kunt u de premie maximaal 3 keer per jongere krijgen. 

Uitbetaling 

U ontvangt de stagebonus 1 keer per schooljaar, voor elke jongere uit een alternerende of duale opleiding die u opleidt in uw onderneming. De bonus wordt uitbetaald ten laatste een maand na de goedkeuring van uw aanvraag.

Regelgeving

BVR van 13/07/2018 betreffende de start-en stagebonus