Stageovereenkomst

Een stageovereenkomst, toegankelijk voor niet-leerplichtigen, combineert een praktijkopleiding in een bedrijf met de theoretische lessen beroepskennis van het ondernemerschapstraject.

 • De praktijk leert u in een onderneming die u samen met uw leertrajectbegeleider kiest. De stage kan starten vanaf 1 juli.
 • De cursus ondernemerschapstraject volgt u in een SYNTRA-campus. De lessen zijn meestal ‘s avonds, gedurende 2 jaar. Voor sommige beroepen kan dat ook 1 of 3 jaar zijn.

Een stageovereenkomst duurt minimaal 3 maanden en maximaal tot de einddatum van het ondernemerschapstraject. Het is ook mogelijk een deeltijdse stageovereenkomst te sluiten (bv. 2 dagen per week).

Wat zijn de voordelen voor de ondernemer-opleider?

 • de stagiair draait in uw onderneming mee en kan als een toekomstig medewerker worden gevormd;
 • de minimumvergoeding is vooraf bepaald;
 • u geniet van gunstige RSZ-voordelen (u moet wel een arbeidsongevallenverzekering sluiten);
 • onder bepaalde voorwaarden RSZ-vermindering mogelijk wanneer de opleiding wordt verzorgd door een monitor (doelgroepvermindering
  mentors).

Wat zijn de voordelen voor de cursist-stagiair?

 • u krijgt een volledige praktijkopleiding;
 • u bent voor een vaste periode bij een bedrijf aan de slag;
 • u volgt een opleiding die u later goed van pas komt;
 • u voldoet aan de normen van de vestigingswet voor wat betreft beroepskennis;
 • u krijgt een maandelijkse stagevergoeding;
 • uw kinderbijslag kan behouden blijven bij een deeltijdse stageovereenkomst indien u minder verdient dan 520,08 euro per maand;
 • u hebt recht op jaarlijkse vakantie;
 • u bent verzekerd tegen arbeidsongevallen;
 • vanaf 1 januari na de 18de verjaardag bouwt u rechten op in de volgende sociale zekerheidstakken: ziekte- en invaliditeitsuitkeringen,
  moeder- en vaderschapsuitkeringen en pensioenen.

Voorwaarden

Een stageovereenkomst is er voor iedereen die:

 • die niet meer leerplichtig is en een vak wil leren in de praktijk en tegelijkertijd beloond wil worden voor de inspanningen;
 • de juiste vakkennis en ervaring wil opdoen om als ondernemer aan de slag te gaan.

U kunt enkel een stageovereenkomst sluiten voor elke erkende opleiding waarvoor datzelfde opleidingsjaar een cursus wordt georganiseerd.

U kunt alleen een stageovereenkomst sluiten bij ondernemingen die gevestigd zijn in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Procedure

Een stageovereenkomst wordt afgesloten tussen de cursist en een ondernemer via een leertrajectbegeleider uit de regio. Op de website kunt u een leertrajectbegeleider volgens locatie opzoeken.

Bedrag

Als stagiair hebt u recht op een stagevergoeding volgens het stagejaar dat u volgt in het betrokken beroep. Voor voltijdse stageovereenkomsten zijn de maandelijkse brutobedragen (vanaf 2017):

 • 748,26 euro tijdens het eerste stagejaar
 • 884,31 euro tijdens het tweede stagejaar
 • 1.020,36 euro tijdens het derde stagejaar.