Starten met een eigen zaak

Meer informatie over hoe u kunt starten met een eigen zaak vindt u op de websites e-loketondernemers.be of Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) - Starten met een eigen zaak.

Voorwaarden

Om een zelfstandige activiteit te kunnen uitvoeren moet u aan verschillende wettelijke eisen voldoen. Zo moet u beschikken over uw burgerrechten en moet u minimaal de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. U moet eveneens uw kennis van bedrijfsbeheer kunnen bewijzen. Dit kunt u doen door het voorleggen van diploma's en getuigschriften. Praktijkervaring kan in bepaalde gevallen ook gelden als bewijs. Voor bepaalde beroepen moet u bovendien uw  beroepskennis bewijzen. U kunt deze kennis bewijzen door het voorleggen van diploma's en getuigschriften of aan de hand van praktijkervaring die u opdeed in de laatste 15 jaar. Voor enkele specifieke beroepen is er een aparte regelgeving voorzien. Zo moet u voor de vrije en intellectuele beroepen zorgen voor een aansluiting bij een Orde of een Beroepsinstituut. Als u geen onderdaan bent van de Europese Economische Ruimte dient u over een beroepskaart te beschikken, tenzij u een vrijstelling geniet.

Als u wilt starten als zelfstandige, kunt u dit doen in hoofd- of in bijberoep. Om dit te kunnen doen in bijberoep heeft u vanzelfsprekend nog een ander hoofdberoep nodig. U kunt uw activiteiten uitvoeren in een éénmanszaak of in een vennootschapsvorm. Beide ondernemingsvormen hebben zowel voor- als nadelen. In België zijn er heel wat vennootschapvormen mogelijk. Meer inlichtingen over venootschapsvormen vindt u op de website van de Belgische notarissen

 

Procedure

Om te starten als zelfstandige dient u enkele administratieve formaliteiten te vervullen:

U dient een zichtrekening te openen op naam van de zaak. U moet de zaak laten inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO). U kunt dit doen via een erkend ondernemingsloket. In bepaalde gevallen dient u enkele vergunningen aan te vragen voorafgaand aan de start van uw activiteiten: aanvraag van een beroepskaart, aanvragen van een leurkaart. Neem hiervoor contact met een erkend ondernemingsloket. Voor bepaalde beroepen en vergunningen gelden er bijkomende verplichtingen. Deze kunnen regelmatig wijzigen, u vindt een lijst op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie . U kunt deze vergunningen aanvragen bij een erkend ondernemingsloket. U dient jouw BTW nummer te laten activeren. Dit kan bij een erkend ondernemingsloket of bij de BTW administratie. U dient als zelfstandige aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. U dient aan te sluiten bij een ziekenfonds of bij het ziekenfonds uw status laten wijzigen. Als u een vennootschap opricht, moet u de akte van de vennootschap neerleggen bij de Rechtbank van Koophandel.

Bedrag

Federale en Vlaamse overheid
De Federale en de Vlaamse overheden werkten ook enkele steunmaatregelen uit, al dan niet op maat van starters.
De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) beschikken ondermeer over een waarborgregeling, VINNOF, de winwinlening en Kids Invest. Alle informatie over deze en andere steunmaatregelen vindt u op de website van de Participatiemaatschappij Vlaanderen.
Het Participatiefonds ontwikkelde heel wat maatregelen voor ondernemers. Voor een volledig overzicht, surft u best naar de site van het participatiefonds. Ze beschikken ondermeer over de solidaire lening, de startlening, starteo, optimeo, initio en het plan voor jonge zelfstandigen.

KMO portefeuille (vroeger: Budget voor Economisch Advies BEA)
U kunt beroep doen op de KMO portefeuille om uw eigen ondernemingsvaardigheden of de vaardigheden van uw werknemers te verbeteren door middel van opleiding en vorming. Surf naar de website van de KMO portefeuille voor meer informatie.

Innovatie
De Vlaamse Overheid wil innovatie zo goed mogelijk ondersteunen. Hiertoe werd IWT Vlaanderen opgericht, het Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap en Technologie. Voor meer informatie surft u best naar hun website.

Export
Bij Flanders Investment & Trade, het vroegere export Vlaanderen, kunt u terecht voor steunmaatregelen die betrekking hebben tot export of investeringen in het buitenland. Voor meer informatie surft u best naar hun website.

Steun bij aanwerving
De federale overheid werkte enkele RSZ maatregelen uit waardoor de sociale lasten voor werknemers aanzienlijk kunnen verlagen. Voor meer informatie surft u best naar de website van de RSZ. Naast deze maatregelen die betrekking hebben tot de RSZ, werkte de federale overheid ook enkele fiscale maatregelen uit.

Digitale subsidiedatabank
De Vlaamse Overheid richtte de 'digitale subsidiedatabank' op. Via deze internet tool kunt u, na het ingeven van basisinformatie, zoeken voor welke premies en subsidies u of uw bedrijf in aanmerking komen. U kunt deze subsidiedatabank consulteren via deze link