Stemmen met een volmacht

Voor de federale, regionale en Europese verkiezingen op 9 juni 2024 geldt er opkomstplicht. Als u niet in staat bent om naar de stembus te gaan en geen volmacht verleent, kunt u vervolgd worden door de politierechter.

Voor de lokale en provinciale verkiezingen in Vlaanderen op 13 oktober 2024 is stemmen niet langer verplicht. Als u zich die dag niet naar de stembus kunt begeven, kunt u een volmacht geven, maar dat is niet meer verplicht.

Procedure

Kan je op 9 juni niet gaan stemmen? Dan heb je twee mogelijkheden:

Je geeft een volmacht

Download het volmachtformulier via stemmen met een volmacht (fgov.be). Een geldig volmachtformulier is volledig ingevuld en heeft drie handtekeningen, van:

  • de volmachtgever (dit ben jij),
  • de volmachtdrager (dit is de persoon die in jouw plaats gaat stemmen - om in aanmerking te komen als volmachtdrager moet deze persoon in dezelfde kieskring als jij gaan stemmen, concreet is dit voor de verkiezingen van de Kamer en het Vlaams Parlement de provincie Vlaams-Brabant. Als je alleen voor de Europese verkiezingen mag stemmen valt de kieskring samen met het volledige grondgebied van Vlaanderen),
  • de bevoegde instantie die de reden van afwezigheid bevestigt.

Bevoegde instanties zijn:

  • je arts, als je niet kunt stemmen omwille van ziekte of handicap,
  • je werkgever, als je niet kunt stemmen om beroepsredenen,
  • je onderwijsinstelling, als je student bent en niet kunt stemmen omwille van studieredenen,
  • je penitentiaire instelling, als je je in een toestand van vrijheidsbeneming bevindt,
  • de organisator van activiteiten in het kader van godsdienst of overtuiging waaraan je deelneemt.
  • Ben je in het buitenland om privéredenen of kan je niet stemmen omwille van je zelf- standige activiteit? Dan heb je een bevestiging van de burgemeester nodig. Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken via kortenberg.mijnafspraakmaken.be en neem de nodige bewijsstukken mee (vliegtickets, reservatie logies, attest met btw-nummer van je onderneming, …). Geen bewijsstukken? Dan zal het volmachtformulier bevestigd worden aan de hand van een verklaring op eer die je tijdens je afspraak op Burgerzaken in orde brengt.

Bezorg je volmachtformulier en oproepingsbrief aan de volmachtdrager. De volmachtdrager moet op 9 juni eerst zelf gaan stemmen. Met zijn afgestempelde oproepingsbrief kan hij nadien stemmen voor de volmachtgever in diens stembureau.

Je hebt een reden voor afwezigheid, maar je kunt geen volmacht geven

Kan je geen volmacht geven? Dan zal de vrederechter oordelen of de reden verantwoord is. Maak je reden van afwezigheid over aan verkiezingen.leuven@just.fgov.be of stuur je bewijsstukken per post aan: Gerechtsgebouw, Dienst verkiezingen, F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven.

Je kunt deze bewijsstukken ook binnenbrengen aan de snelbalie in het Administratief Centrum. Je moet hiervoor geen afspraak maken.

Maak een afspraak in verband met stemmen met een volmacht

Contactinformatie