Steun aan bedrijven voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject (O&O-project)

Sinds 1 januari 2018 kunnen O&O-bedrijfsprojecten niet langer ingediend worden.

  • Projecten die voornamelijk ontwikkelingsactiviteiten omvatten, zijn opgenomen in het product 'ontwikkelingsproject'.
  • Projecten die onderzoeksactiviteiten omvatten, zijn opgenomen in het product 'onderzoeksproject'.
  • Projecten die zowel onderzoeks- als ontwikkelingsactiviteiten omvatten, zijn ook opgenomen in het product 'onderzoeksproject'.