Subsidie voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen

Zowel voor de herontwikkeling van verouderde terreinen als voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in het Vlaams Gewest kunt u financiële steun krijgen van VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen).

Voorwaarden

De subsidies zijn bedoeld voor:

  • de studie en de procesbegeleiding voor de herontwikkeling van verouderde terreinen en van brownfields, het zogenaamde voortraject
  • de (her)aanleg van bedrijventerreinen (alleen investeringen in of bestemd voor het openbaar domein)
  • het beheer van gesubsidieerde bedrijventerreinen
  • de onteigening van gronden met een beroepsprocedure.

De steunmaatregel is bedoeld voor alle projectontwikkelaars, zowel publieke als private, en voor alle samenwerkingsverbanden tussen beide (formules van publiek-private samenwerking).

Wie de steun ontvangt, moet zelf opdracht geven tot uitvoering van de investeringen. Hij moet ook eigenaar zijn van de te ontwikkelen gronden of een bewijs van zakelijk recht kunnen voorleggen dat hem het recht geeft op die gronden de bedoelde werkzaamheden te laten uitvoeren.

Vzw's komen niet in aanmerking.

Procedure

De steun kan aangevraagd worden via een aanvraagformulier. Bij de aanvraag moeten bepaalde documenten gevoegd worden, afhankelijk van het type van de aanvraag.

Uitzonderingen

Kleinhandel- en kantoorzones worden niet gesubsidieerd.